2020’nin En Çok İlgi Çeken Yazıları

Geride bıraktığımız 2020 yılı içerisinde, YAPI Dergisi’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmış yazılardan en çok ilgi çekenleri derledik.

Afet Sonrası Barınma Birimleri

Y. Mimar Ayşe Esra İdemen
Prof. Dr. Sinan Mert Şener

Toplu barınma merkezlerinin barınma işlevine cevap verme kapasitelerine yönelik bir dizi değerlendirme sürecinin aşamaları ve karar verme aracı olarak bu yapılara ilişkin risklerin tanımlanmasına yardımcı bir işlevsel dönüşüm potansiyeli (ARP) değerlendirme modeli üzerine…

Yazı için tıklayınız.

Çağdaş Mimaride Esnek Mekanların İzinde

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yazıcıoğlu Halu

Esnek mekan kategorizasyonları ile yapılan esnek mekan tanımlamaları ve bu tanımlamaların çağdaş mimari mekandaki yansımalarının Helsinki’deki önemli mimari ürünler üzerinden değerlendirilmesi…

Yazı için tıklayınız.

Geçmişin Elektrik Santralleri Nasıl Günümüzün Sanat Mekanları Oldu?

Prof. Dr. Füsun Seçer Kariptaş
Doç. Dr. Saadet Aytis
Y. Mimar Fatih Kariptaş

Mekanik donanımları, strüktürleri ve hatta içinde çalışanların zamanla yarattığı yaşam tarzları ile insanlar ve kentler için önemli birer miras özelliğine sahip endüstriyel yapılardan elektrik santrallerinin sanat mekanlarına dönüşümünün Türkiye’den ve dünyadan örnekleri üzerine bir inceleme…

Yazı için tıklayınız.

Geleneksel Mimarinin Sürdürülebilirliği: İran Geleneksel Mimarisi

Y. Mimar Shaylan Oudeh
Doç. Dr. Emine Dilay Güney

Sürdürülebilir mimari ile geleneksel ve/veya yerel (vernacular) mimarinin etkileşimini ortaya çıkaran, geleneksel İran mimarisini sürdürülebilir mimarinin tasarım parametreleri bağlamında inceleyen bir çalışma…

Yazı için tıklayınız.

Kent Parklarında Ekolojik Malzeme Kullanımı

Dr. Öğr. Üyesi Gülru Koca

Kent parklarında kullanılan malzemeleri ekolojik açıdan inceleyen ve çevreye duyarlı alternatifler öneren bir çalışma…

Yazı için tıklayınız.

Kentsel Tasarım Uygulamasında Yardımcı Araçlar Seti Gerekliliği ve Yeni Bir Kentsel Yaklaşım Üzerine Düşünceler

Prof. Dr. Mehmet Çubuk

Toplumsal ve kamusal bir süreç olarak tariflenen kentsel tasarım uygulamalarında yardımcı araçlar setinin öneminin Yeni Zelanda örneği üzerinden incelenmesi…

Yazı için tıklayınız.

Kıssadan Hisse: Konutlandırma Çöplüğü

Prof. Dr. Şengül Öymen Gür

Bugünün Amerikan toplumuna artık cazip gelmeyen “suburb”ler üzerinden TOKİ yerleşmeleri eleştirisi…

Yazı için tıklayınız.

Mekan Atmosferinin İmzası: Peter Zumthor Üzerine Bir Okuma

Y. İç Mimar Meltem Uysal
Doç. Dr. Özge Cordan

Mekan deneyimi, deneyimsel mekanın tasarlanması, özne-nesne diyaloğunun kaçınılmaz olduğu deneyim ve mekan atmosferi ile Peter Zumthor’un, üzerine kuramını ve tasarımlarını inşa ettiği “Atmosfer” adlı kitabında belirlediği dokuz etken faktör üzerine fenomenolojik bir okuma…

Yazı için tıklayınız.

Mesleğe Tutkun Bir Mimar: Nişan Yaubyan

Dr. Öğr. Üyesi Evin Eriş

XVII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı kapsamında “Mimar Sinan Büyük Ödülü”ne layık görülen Nişan Yaubyan’ın yaşamı, kariyeri ve çalışmaları…

Yazı için tıklayınız.

Öğrenim Mekanlarının Temel Değerleri Işığında Gökçeada Lise Kampüsü Üzerine

Y. Mimar Ali Eray

PAB Mimarlık’ın 2019’da tamamlanan yarışma galibi Gökçeada Lise Kampüsü projesini ele alan bir çalışma…

Yazı için tıklayınız.

Pandemi ve Kamusal Mekan

Dr. Öğr. Üyesi M. Pınar Sipahi

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası kamusal alanda yapılacak düzenlemeleri yapısal, donanımsal ve operasyonel olarak ele alan bir inceleme…

Yazı için tıklayınız.

Reggio Emilia Sistemi ve Mekansal Kurguya Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özcan
Mimar Tuğba Cestel

Fiziksel çevrenin öğretici rolünü vurgulayan Reggio Emilia Sistemi ve bu sistemin mekansal kurgusu üzerine bir çalışma…

Yazı için tıklayınız.

Son Hatıralarımız

Prof. Dr. İhsan Bilgin

“Daha Şevki Pekin’e veda yazımın mürekkebi kurumadan yerleri boş kalacak iki hatıraya dönüşen röperimiz daha: Alpaslan Ataman ve Cengiz Bektaş…”

Yazı için tıklayınız.

Terk Edilmiş Fabrikadan Araştırma Merkezine: Tarsus Çırçır Fabrikası / BOUN Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi

Mimar Saadet Sayın

Osmanlı İmparatorluğu’nun en eski sanayi binalarından biri olduğu düşünülen Tarsus Çırçır Fabrikası’nın tarihi ve geçirdiği dönüşüm üzerine…

Yazı için tıklayınız.