Bu sözleşme yayıncı firma PRCHITECT İLETİŞİM LTD. ŞTİ. (kısaca “pRchitect” olarak anılacaktır) ile tüketici (kısaca “abone” olarak anılacaktır) arasında pRchitect tarafından yayımlanan YAPI Mimarlık, Tasarım, Kültür ve Sanat Dergisi’nin (kısaca “dergi” olarak anılacaktır) abonelik ve dergi satış şartlarını düzenler. Derginin abonelik hizmetlerini YAPI Dergisi abonelik servisi (kısaca “abonelik servisi” olarak anılacaktır) takip eder.

1. Dergi aylık olarak ve yılda 10 sayı halinde yayımlanır.

2. Abone olmak isteyenler yapidergisi.com portalı üzerinden ya da e-posta ve çağrı merkezi yoluyla pRchitect’e ulaşabilirler.

3. Abonelik abonenin istediği sayıdan başlatılabilir. (Abonenin geriye yönelik talepleri derginin stokları dahilinde karşılanır.)

4. Yürütülen ve duyurulan kampanyalar dahilinde öğrencilere belirlenen indirim oranları uygulanır. Öğrenciler bu indirimden yararlanmak için öğrenci belgesi göstermek zorundadır.

5. Ödemeler www.yapidergisi.com portalı üzerinden veya belirtilen çağrı merkezi numaralarından banka havalesi/EFT yoluyla yapılabilir.

6. Abonelikler, aboneliğin bitiş tarihinden bir ay önce onay alınması halinde abone talimatı ve siparişiyle yenilenir. pRchitect abone onayı olmadan abonelikleri yenileme yetkisine sahip değildir.

7. Dağıtım ücreti abonelik fiyatına dahildir.

8. Dağıtım her ayın ilk haftasında başlar, teslimat süresi başlangıcını takiben 10 iş günü sürer.

9. Belirtilen süre zarfında derginin teslim alınmadığının bildirilmemesi ve ikinci gönderim talep edilmesi halinde gönderim bedeli abone tarafından karşılanır.

10. Adres değişiklikleri, abonelik servisine her ayın son 15 günü içerisinde bir sonraki sayı için bildirilmelidir.

11. Abone yazılı olmak kaydıyla 30 gün önceden bildirmek suretiyle aboneliğine tek taraflı olarak son verebilir.

12. Abonelik ücretinin kalan kısmı fesih tarihinden sonraki 15 gün içinde geri ödenir. Havale masrafları abone tarafından karşılanır.

13. pRchitect fiyat ve kampanyalarda değişiklik hakkını saklı tutar.

14. Deprem ve sel gibi doğal afetler ya da kitlesel salgın hastalıklar gibi mücbir sebeplerle günlük yaşamın sekteye uğraması durumunda derginin hazırlanması, baskısı ve dağıtımı sekteye uğrayabilir. Belirtilen mücbir koşullar sona erdiğinde pRchitect derginin hazırlık, baskı ve dağıtımına kaldığı yerden devam edecektir.

15. pRchitect deprem, sel vb doğal felaketler, kitlesel salgın hastalıklar ya da ekonomik krizler nedeniyle derginin periyodunu, yıllık baskı sayısını değiştirme hakkına sahiptir. pRchitect, belirtilen koşullarda aboneliklere mevcut durumu duyurmak ve farklı periyodlarda olsa dahi satın alınan sayıda dergiyi abonelere ulaştırmakla yükümlüdür.