Son Sayı

YAPI 459

YAPI Dergisi’nin Eylül 2020 sayısında Lacime Architects tasarımı Shimao-DalgaErginoğlu & Çalışlar Mimarlık‘ın Ofis X ve Partisans tasarımı Gusto 501 projelerine yer veriliyor. 

Derginin bu sayısında Prof. Dr. İhsan Bilgin’in Kır-Kent-Bölge Sınırında Mimarlık: Artur’dan Truva Müzesi’ne, Prof. Dr. Mehmet Çubuk’un Kentsel Tasarım Uygulamasında Yardımcı Araçlar Seti Gerekliliği ve Yeni Bir Kentsel Yaklaşım Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Şengül Öymen Gür’ün  Kıssadan Hisse: Konutlandırma Çöplüğü, Prof. Dr. Enis Kortan’ın “Mimaride Estetik Üzerine” ile Prof. Dr. Füsun Seçer Kariptaş, Doç. Dr. Saadet Aytis ve Y. Mimar Fatih Kariptaş’ın Geçmişin Elektrik Santralleri Nasıl Günümüzün Sanat Mekanları Oldu?yazıları yer buluyor. 

Dergide ayrıca, İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Armağan Seçil Melikoğlu Eke’nin kaleme aldığı Toplumsal Bir Eylem Olarak Mekan Tasarımı”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özcan ve Mimarlık Anabilim Dalı’ndan Mimar Tuğba Cestel’in Reggio Emilia Sistemi ve Mekansal Kurguya Etkisi, Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Cantürk, Dr. Öğr. Üyesi Yekta Özgüven ve Dr. Öğr. Üyesi A. Kumsal Şen’in “Atölye 3 Dönüşüm: Tasarım Aracının Tasarım Süreci ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma” ile Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tunç’un yazdığı Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Teknolojik Gelişmeler” başlıklı makaleleri de bulabilirsiniz. 

Son sayıyı sipariş vermek için tıklayınız…