Son Sayı

YAPI 479

YAPI Dergisi’nin Eylül 2022 sayısında GAD Architecure imzasıyla tasarlanan Divan Kuruçeşme; Salon Alper Derinboğaz tasarımı Topos Evi; Yerce Mimarlık tarafından tasarlanan St. Michel Fransız Lisesi Kütüphanesi Renovasyonu projesi ve İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması’nda birincilik ödülü alan “Palimpsest” projesine yer veriliyor.

Derginin bu sayısında, Afrika’da tasarladıkları çeşitli yapılarla bölgenin kalkınmasına katkı koyan, yerelden öğrendiklerini inovasyonla birleştiren Afrikalı mimarların yer aldığı Dosya‘nın yanı sıra Dr. Y. Müh. (Mimar) Doğan Hasol’un “Şehir Hastaneleri”, Prof. Dr. Mehmet Çubuk’un “Bütünleşmiş Ulusal Politikalar ve Şehircilik Bir Ütopya mı?”, Prof. Dr. Şengül Öymen Gür’ün “Bir Sürdürülebilirlik Öyküsü” ve Mimar Vedat Tokyay’ın “Ayvalık’ta Saydam Mekanlar” başlıklı yazıları yer alıyor.

Dergide ayrıca; Architectural Episodes 02 Sempozyumu: Mimarlık Eğitimi ve Pratiğinde Yeni Diyaloglar’da sunulan bildiriler arasından seçilen Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Aktürk’ün kaleme aldığı Mimari İletişim ve Öğretim Aracı Olarak “Yaşayan” Binalar: Kamusal Sürdürülebilir Yapı Eğitimi İçin Mesajlar ve Tasarım Stratejileri ”, Dr. Öğr. Üyesi Esin Hasgül, Arş. Gör. Berkay Oskay, Dr. Öğr. Üyesi H. Nur. Kızılyaprak, Öğr. Gör. Şeyda Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin’in yazdığı “Tasarım Stüdyosunda Diyaloglar: Pandemi Sürecinde İş Birlikçi Mimari Stüdyo Deneyiminin İrdelenmesi “ makalesinin yanı sıra Dr. Öğr. Üyesi Aktan Acar, Doktora Öğrencisi Mustafa Koç, Dr. Öğr. Üyesi  Selda Bancı Dr. Günsu Merin Abbas tarafından kaleme alınan “Borderline: Disiplinlerarası Bir Mekansal Kurulum” başlıklı makaleleri de bulabilirsiniz.

Son sayıyı sipariş vermek için tıklayınız