Son Sayı

YAPI 462

YAPI Dergisi’nin Aralık 2020-Ocak 2021 sayısında Wutopia Lab imzasıyla tasarlanan Alüminyum Dağı9016 Mimarlık tasarımı Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür MerkeziURAStudio‘nun U Evi ve Ofist’in Entropia projelerine yer veriliyor. 

Derginin bu sayısında, dünyanın farklı bölgelerinde yer alan ve farklı tekniklerin uygulandığı depreme dayanıklı yapıları içeren Dosya’nın yanı sıra, Prof. Dr. Mehmet Çubuk’un Dünya Şehircilik Günü: Ulusal Anma Günlerinden “Küresel Ortak Anma Günü”ne, Prof. Dr. Şengül Öymen Gür’ün “Atın İçeri!” ve Dr. Öğr. Üyesi Asiye Akgün Gültekin’in Yoksulluğun Sanal Ortamda Sömürülmesi: Gecekondu Turizmi Eleştirisi yazıları yer buluyor.

Dergide ayrıca, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Ülkü Altınoluk, Y. Mimar Saadet Üstev Bayar, Y. Mimar Burca Arar ve Mimar Tuğçe Tütüncüler’in Covid-19’un Konut Tasarımına Olası Etkisi ve Biyofili Bağlamında Öneriler, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğr Üyesi Zuhal Şimşek’in Konut Yapılarında Kullanılan Su Yalıtım Malzemelerin Uygulayıcıların Seçim Kriterlerine Göre Belirlenmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı’nın “Mimarlık Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Mimari Tasarım Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi” ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Bahriye İlhan ve Arş. Gör. Ecem Tezel’in “BIM Tabanlı Proje Yönetimi” başlıklı makalelerini de bulabilirsiniz.

Son sayıyı sipariş vermek için tıklayınız…