YAPI Dergisi Makale Gönderim Koşulları

YAPI Dergisi, 389 numaralı Nisan 2014 sayısından itibaren uluslararası Design and Applied Arts Index (DAAI) tarafından taranmakta olup, Bağımsız Yayın Kurulu tarafından değerlendirilen akademik makalelerin yayınını yapmaktadır.

Derginin makale yayın koşullarını aşağıda bulabilirsiniz.

Konu ve İçerik: 

YAPI Dergisi‘nde yayımlanan yazılar Çevre-Şehircilik-Bölgesel Planlama; Mimari Tasarım, Mimarlık Kuramı/Mimarlık Tarihi, Restorasyon; Peyzaj; Teknoloji/Malzeme/Detay; İç Mimarlık; Endüstriyel Tasarım; Plastik Sanatlar ve ilişkili alanlarda okuyucuların geneline seslenecek türden yazılardır.

Uzunluk:

Yukarıda belirtilen konu başlıklarında hazırlanan yazıların 2500-3000 kelime dolayında olması; kaynakça ve notlarıyla birlikte 3000-3500 kelimeyi; yazının ana başlığının da üç kelimeyi aşmaması istenmektedir. Yazının uzun başlığının da belirtilmesi isteniyorsa giriş bölümünde yer verilebilir.

Özet: 

Yazıya 250-300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet eklenecektir.

Görsel Malzeme:

Yazıyla ilgili görsellerin ve grafiklerin iyi kalitede (taramadan kaynaklanan doku vb olmaması), yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi çözünürlükte) ve tiff formatında olması gerekir. Düşük çözünürlükte ve iyi kalitede ulaştırılmayan görseller değerlendirilemeyecektir. Makalede kullanılan görsellerin her biri için varsa Türkçe ve İngilizce resimaltı yazısı iletilmesi gereklidir.

Yazıyı ve yüksek çözünürlüklü görsel malzemeyi wetransfer veya benzeri bir bulut aktarım sistemi üzerinden editor@yapidergisi.com ya da ysener@yapidergisi.com adresine gönderebilirsiniz. E-postaya ekleyerek gönderdiğiniz makaleler elimize ulaşmayabilir.

Önemli Not:

Yayına gönderilen yazılı ve görsel malzemeler inceleme süreci ya da yayın süreci sonunda geri teslim edilmeyecektir. Yazı içinde geçen ve güncel Türkçe karşılıkları/eş anlamları bulunan kelimeler değiştirilebilir. Mimari terimler için Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü (Doğan Hasol) temel alınmaktadır.

Makale Yayın Süresi: 

İki ayda bir olmak üzere, yılda 6 sayı olarak yayınlanan YAPI Dergisi’nin her bir sayısında ortalama 4 akademik makale yayınlanmaktadır. Gönderilen makaleler Bağımsız Yayın Kurulu’nun değerlendirilmesine sunulmakta, yayın onayı verilen makaleler gönderim sırasına göre yayınlanmaktadır. Makale yayın süresi makale başvuru ve kabul yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.