2021’in En Çok İlgi Çeken Dosyaları

Geride bıraktığımız 2021 yılı içerisinde, YAPI Dergisi’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmış dosyalardan en çok ilgi çekenleri derledik.

Konteyner Mimarlığı

Ticari ömrünü tamamlayan nakliye konteynerleri, özellikle son on yılda örneklerini çokça gördüğümüz üzere, geri dönüştürülerek yapısal birim olarak kullanılıyor ve standart boyutlarına rağmen, farklı bir araya gelme yöntemleriyle birçok mekansal konfigürasyona imkan tanıyor. Nakliye konteynerlerinden üretilmiş, farklı coğrafyalarda yer alan nitelikli tasarımları derledik.

Dosyanın tamamı için tıklayınız.

Depreme Dayanıklı Yapılar

İzmir’de, 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, 12 binayı yıkarken 116 can kaybına mal oldu ve bizleri yaşadığımız coğrafyanın en önemli sorunlarından biriyle bir kere daha yüzleştirdi. Deprem güvenliğinin sadece mühendislerin değil, mimardan işverene, yerel yönetimden kullanıcıya, kısaca yapı üretim ve kullanım sürecinde yer alan tüm paydaşların sorumluluğunda olduğu gerçeğini ve mimarlık üretimini şekillendirecek başat faktörlerden biri olması gerektiğini hatırlattı. Bu sebeple, dünyanın farklı bölgelerinde yer alan ve farklı tekniklerin uygulandığı depreme dayanıklı yapıları derledik.

Dosyanın tamamı için tıklayınız.

Endüstri Mirasının Dönüşümü

Endüstriyel mirasın sermaye gruplarının “halkla ilişkiler” çalışmalarına yönelik olarak araçsallaştırılması; şeffaflıktan uzak süreçler sonunda, kamusal kullanımı kısıtlanan kültür-sanat mekanlarına dönüştürülmesi “kamu yararı” çerçevesinde, sıkça tartışma konusu olabiliyor. Peki; endüstriyel miras kültür-sanat mekanlarına dönüştürülürken neler gözetilmeli, nasıl bir yol haritası izlenmeli? Sermaye gruplarının, sanatın üretimini, sergilenmesini ve bu amaçla endüstri yapılarının dönüşümünü finanse ettiği günümüzde kamu yararını önceleyen, katılımcı bir dönüşüm metodu uygulanabilir mi? Bu tür dönüşüm projelerinde gözetilmesi gereken “kamu yararı”nın kapsamı ne olmalı? Bu bağlamda, örnek gösterebilecek bir dönüşüm projesi var mı? Mimar ve akademisyenlere sorduk…

Dosyanın tamamı için tıklayınız.

Alternatif Konut Üretimi: Sosyal Konut

Sosyal konut; günümüzde bir tüketim nesnesi, yatırım aracı ve sosyo-ekonomik statü göstergesi haline gelmiş olan konut olgusunun piyasa üretimine alternatif olarak, orta- alt gelir grubuna yönelik, kar amacı güdülmeden, genellikle kamu eliyle hayata geçirilen örneklerini ifade ediyor. Sosyal konutun acil ihtiyaca yönelik, kısıtlı bütçe ve zamanla inşa ediliyor olması, niteliğinin önündeki engel olarak belirtilse de, dünya literatürden sayısız örnek gösteriyor ki bu kısıtlara rağmen alternatif, nitelikli konut üretimi mümkün. Farklı coğrafyalarda ve ölçeklerde hayat bulan başarılı sosyal konut örneklerini derledik.

Dosyanın tamamı için tıklayınız.

Tüketim Kültürüne Alternatif Mimarlık: Lacaton & Vassal

Anne Lacaton ve Jean-Philippe Vassal’ın, 1987 yılında kurdukları Lacaton & Vassal ile Pritzker Ödülü’ne uzanan, “korumacı tasarım” çerçevesinde şekillenen mimari yolculuğu…

Dosyanın tamamı için tıklayınız.