Yeni Kent Paradigması

Dr. Can Giray Özgül tarafından hazırlanan, yeni kent paradigmasının ölçeği haline gelen metropoliten alandan hareketle kentin krizini ve bu krizden çıkış yollarını ele alan “Yeni Kent Paradigması”, İdealKent Yayınları tarafından yayınlandı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Can Giray Özgül’ün kaleme aldığı “Yeni Kent Paradigması”günümüz büyük kentini yani metropoliten alanı anlamak için önemli bir kılavuz niteliğinde.

Kitabın önsözünü kaleme alan ve Türkiye’de kentleşme literatürünün en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Ayşegül Mengi’nin de belirttiği gibi “bu Kitabın Türkiye’de metropoliten alan yönetimi sisteminin niteliğinde önemli değişiklikler yaratılarak büyükşehir belediyelerinin, kamu hizmeti sunan birimler olmaktan çok, piyasa odaklı aktörler gibi hareket ettikleri ve başka bir yöne doğru evrildikleri tezinden yola çıktığı görülüyor. Bu arada, Türkiye’de uygulanmaya çalışılan yeni kent modelinin dünyadaki gelişme ve uygulamalarla koşutluk göstermesine karşın, kendi dinamikleri içinde yeniden dönüştüğü de kitabın önemli saptamaları arasında yer alıyor.”