Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması, bölgenin fiziksel altyapısı ve sosyal dokusunu dikkate alarak, geçirdiği yangının ardından yıkılmış olan Modern Çarşı’nın arsası ve yakın çevresinin mekansal ve dolaylı olarak sosyo-ekonomik niteliklerinin iyileştirilmesini amaçlıyor.

“Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” kapsamında yarışmacılardan talep edilen, idare tarafından iletilen ve ağırlıklı olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerle, belediyenin gereksinim duyduğu idari mekanları içeren programı yorumlamak, 2003 yılında geçirdiği yangının ardından yıkılmış olan Modern Çarşı’nın arsasını yakın çevresiyle fiziki anlamda yeniden örgütleyerek, mekansal bütünlüğü ve sürekliliği sağlayabilecek mimari çözümler üretmek.

Yarışma alanını da içeren dokunun tarihsel nitelikleri önemli. Doğal olarak, eski şehrin tarihini gözeten üst-ölçekli tahlillerin yapılması yarışmacılardan talep ediliyor. Bütün bunlara ek olarak, bölgenin sosyal dokusunun da yarışmacılar tarafından doğru okunması ve mevcut sosyal yapıyı süratle çözecek ve bölge nüfusunu mağdur edebilecek, bölgeyi
fiziki ve sosyal anlamda mutenalaştıracak müdahalelerden kaçınılması da bekleniyor.

Yarışma alanının tarihi bir kent parçası içinde olduğunun ve sosyal dokusunun kırılganlığının bilinciyle, fiziki ve sosyal koşulların “kamusal program ve dokunuşlarla” iyileştirilebileceği öngörülüyor. Bu bağlamda, önerilecek programların kamusal nitelikleri ile kullanıcıların pratikleri çok önemli ve yaratıcı fikirler içermeli. Kamusal alanların inşası ve kullanımı süreçlerinde, katılımcılığı özendiren, diğer bir deyişle davetkar ve sosyal sınıfsal ayrışmayı değil, çoğulcu ilişki ve kaynaşmaları öne çıkaran program ve kentsel/mimari yorumların yapılması gerektiğine inanılıyor. Bu çerçevede, eski Modern Çarşı arazisine planlanan Ulus Modern, bölgenin kırılganlığını derinleştirmeden, şehrin tüm toplumsal katmanlarına, gündelik hayatın içinde ve günlük kullanıma açık bir zemin oluşturmalı. Önerilerin, yarışma alanını çevreleyen fiziki bağlama ve kullanıcısına temas etmekten çekinmeyen, mekansal ve kullanım sürekliliği anlamında kendisini ayrıştırmayan bir niteliğe sahip olması bekleniyor. Yapının, Ulus’u yapan fiziki ve sosyal verileri gözeterek kurgulanması, kentlinin farklı zaman aralığında ve farklı gereksinimlerle gelebildiği, kullanabildiği ve dolayısıyla benimseyebildiği bir “kimliğe” sahip olması, idareyle yürütülen tartışmalarda ortaya çıkan en önemli konu başlığı olmuş. Özetle, Ulus Modern’in eski şehir merkezinde herkese ait ve her kullanıma uygun boş bir kabuk ya da bir hangar/depo olabileceği tahayyül edilebilir.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Soru sorma için son tarih: 10 Mayıs 2021
Yanıtların yarışmacılarla paylaşılması: 17 Mayıs 2021
Yarışmaya kayıt için son tarih: 13 Temmuz 2021
Projelerin son teslim tarihi: 3 Ağustos 2021
Projelerin kargo ile teslim alımı için son tarih: 5 Ağustos 2021
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 14 Ağustos 2021

Jüri
Danyal KUBİN, İnşaat Mühendisi
Esin BOYACIOĞLU, Mimar
Güven Arif SARGIN, Mimar
Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Mimar
Semra UYGUR, Mimar

Ödüller
1. Ödül: 120.000 TL
2. Ödül: 100.000 TL
3. Ödül: 80.000 TL
1. Mansiyon: 50.000 TL
2. Mansiyon: 50.000 TL
3. Mansiyon: 50.000 TL
4. Mansiyon: 50.000 TL
5. Mansiyon: 50.000 TL
Satın Alma: Toplam 25.000 TL