TMMOB Ankara Kent Sempozyumu

13-14 Ekim 2023 tarihlerinde MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara, Nasıl Bir Ankara İstiyoruz? başlıklı TMMOB Ankara Kent Sempozyumu TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenleniyor.

Yıl 1923, Başkent Ankara. 

Feodalizme ve sömürüye hapsolmuş, tarihinin gerisinde kalan bir coğrafyada kurtuluşun ve cumhuriyetin; yani çağdaş, aydın, ilerici bir toplumun inşasına burada, Ankara`da başlandı. Bulvarlar, meydanlar, parklar ve binalar bu kimlik inşasının yansıması olmuştular. 

1923`te ülkeye ve dünyaya örnek olan bir Başkent inşa edilmiş; Cumhuriyet devriminin kalkınmacı, aydın toplum hayali burada hayata geçirilmiş; Başkentin insanı, mekanı ve kimliği yaratılmıştır.

O günden bugüne, sürekli ve daha ağır araçlar geliştiren kapitalizm, bu süreçte ülkemizde de kamucu politikalar ve planlama çalışmalarından giderek uzaklaşılmasına, siyaset ve rant ilişkisine ve bugün en vahşi uygulamalarını deneyimlediğimiz saldırılarına, yaşam ihlallerine ve kent suçlarına yol açmıştır.

1954`ten beri, yüzyıllık Cumhuriyet`imizin neredeyse dörtte üçüne tanıklık eden birliğimiz, aynı zamanda sömürüye karşı, bilgisi ve inancı ile kamu yararı adına mücadele eden ve bu mücadeleyi bugün de sürdüren başat bir kurum ve bilimsel yetkinliği ile toplumsal muhalefette önemli bir cephe olmayı başarmıştır.

Ankara`nın yüzyıllık Başkent olma yolculuğu içerisinde yaşadığı olumsuz yöndeki dönüşümü tersine çevirmek ise, devrimci geleneğimiz ve mücadelemize biçilmiş bir görevdir. Aynı inanç ve kararlılıkla mücadelesini sürdüren Birliğimizin, halkın mimar, mühendis ve şehir plancılarının, ikinci yüzyıla girerken de söyleyecekleri var:

Ülkemizin tüm kentleri gibi tahribata uğrayan, kimliksizleştirilen ve adeta bir rant tarlasına dönüştürülen başkentimiz; kurucu ilkeleri ve ilerici değerleri ile bilimsel ve toplumcu politikalarla yeniden onarılmalıdır!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu`nca yürütülen Ankara Kent SempozyumuCumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara | Nasıl Bir Ankara İstiyoruz? temasıyla, 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde, gerçekleştirilecektir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, başkentin ideolojik, sosyal ve mekansal dönüşümü ve geleceğinin ele alınacağı sempozyumda yürütülecek tartışmaların, başkentin yeni yüzyılında toplumumuzun nitelikli, refah üreten, özgürlükçü bir yapıya sahip olmasına katkı sağlayacağına inançla; meslek camiası ve ilgili tüm yurttaşların Ankara Kent Sempozyumu`na destek vermeye ve zenginleştirmeye davet ediyor.