Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması

“Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması” geçmişten günümüze uzanan yaşam katmanlarını birbirleriyle ilişkilendirmeyi, farkındalık yaratarak bilgisini paylaşılır kılmayı, anıt değerini kavramayı, anlatmayı ve bu değerin kolektif biçimde hatırlanmasına aracı olmayı amaçlıyor.

“Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu olan tasarım sorununun çözülmesi amaçlanıyor. Söz konusu sorun ele alınırken özgün, nitelikli ve ekonomik tasarım yaklaşımlarının, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren projelerin saptanması; kentsel estetiğin teşvik edilmesi, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması hedefleniyor.

Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje yarışmasına konu olan Yenikapı bölgesi, günümüzde Marmaray ve Metro hatları ile deniz otobüsü ve feribot hatlarının düğüm noktası olarak İstanbul’un en önemli ulaşım ve aktarma merkezlerinden biridir. İstanbullular bu alanı gün içinde neredeyse 24 saat yoğun bir biçimde kullanmakta, çoğu zaman yeryüzüne bile çıkmadan, nereden geçmekte olduğunu anlamadan ve önemsemeden haklı olarak bir trenden öbürüne yetişmeye çalışıyor. Oysaki Roma-Bizans döneminde karasal bir ortam değil bir liman olan bu alan İstanbul’un dünyaya açılan kapısıdır. Karadeniz ve Akdeniz’den gemilerin mal getirip
götürdüğü kıtalar arası ekonomik ve kültürel ilişkileri sağlayan korunaklı bir doğal limandır. Bugünkü Vatan Caddesi’nden Yenikapı’ya inen doğrusal cadde hattı geçmişte Lykos deresidir. Bizans döneminde “Theodosius limanı” olarak anılan liman zamanla bu derenin getirdiği alüvyonlu topraklarla dolmuş, 12. yüzyılda kısmen karaya katılmış. Osmanlı dönemi boyunca “Langa Bostanları” olarak anılan ve İstanbul’un meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan en önemli kentsel tarım alanlarından biri olan bu bölgenin kuzeyindeki Theodosius limanı surları 19. yüzyıla kadar korunmuş. Ancak 19.-20. yüzyılların kentsel dönüşüm niteliğindeki büyük imar faaliyetleri surların büyük ölçüde yıkımına neden olmuş, günümüze ancak bazı sur kalıntıları ulaşmış.

Yarışmacı, yarışmanın hedeflerinden hareketle bir senaryo ve program oluşturmalı ve şu sınırlar içinde kalmalıdır:

Odak Alanı için;
•Ziyaretçi Merkezi (en fazla 500 m²): Theodosius limanı arkeolojik alanı hakkında bilgi alınabilecek bu merkezin programı yarışmacı tarafından belirlenecektir.
•Açık ve kapalı alan düzenlemeleri

Etkileşim Alanları için;
•Biri Kuleboyu Sokak, diğeri Atmaca Sokak üzerinde bulunan “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yenikapı Batıkları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı”

Yarışmacıların, bu konservasyon laboratuvarlarının Theodosius limanı arkeolojik alanı, alanda yürütülen kazılar ve batık konservasyonu teknikleri ve süreçleri hakkında bilgi ve deneyim edinmek isteyenler tarafından ziyaret edilmesini mümkün kılacak mekansal çözümleri üretmeleri bekleniyor.

Yarışmanın konusu olan odak alanının etkileşimde olduğu diğer alanlar ise biri odak alanının hemen yanı başındaki “kazı çukuru” ile “100 Ada” olarak adlandırılan arkeolojik kazı alanıdır. “100 ada” Theodosius antik limanının batı ucunda olup Osmanlı döneminden Bizans dönemine kadarki tüm doğal ve kültürel tarih katmanlarının arkeolojik izlerini barındırıyor.

Bu alanlar sahip oldukları değerlerle korunmalı ve odak alanını etkileyen unsurlar olarak düşünülmelidir.

Yarışmaya, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesinden oluşan bir ekiple ve 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında kayıt olunuyor.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Son soru sorma tarihi: 13 Ağustos 2020, Perşembe
Yanıtların ilanı: 17 Ağustos 2020, Pazartesi
Projelerin son teslim tarihi: 26 Ekim 2020, Pazartesi
Posta ile teslim alım için son tarih: 30 Ekim 2020, Cuma
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 7 Kasım 2020, Cumartesi
Kolokyum ve ödül töreni: 21 Kasım 2020, Cumartesi

Jüri
Zeynep Eres Özdoğan, Mimar
Nevzat Oğuz Özer, Mimar (Jüri Başkanı)
Cem Sorguç, Mimar
Ata Turak, Peyzaj Plancısı
Tunç Tibet Akbaş, İnşaat Mühendisi

Ödüller
1.Ödül 80.000 TL
2.Ödül 60.000 TL
3.Ödül 40.000 TL
1.Mansiyon 30.000 TL
2.Mansiyon 30.000 TL
3.Mansiyon 30.000 TL
4.Mansiyon 30.000 TL
5.Mansiyon 30.000 TL