Tabloo Nükleer Atık Ziyaretçi Merkezi

Mimari Tasarım
Bovenbouw Architectuur, Ono Architectuur

Proje Yeri
Dessel, Belçika

Tamamlanma Tarihi
2021

Toplam İnşaat Alanı
5 380 m²

Fotoğraflar
Filip Dujardin

Belçika’da radyoaktif atıkların depolandığı bir iletişim merkezi olan Bovenbouw Architectuur ve Ono Architectuur tasarımı Tabloo Nükleer Atık Ziyaretçi Merkezi, başlangıçta ürkütücü gelen bu programa, sağlam ve esnek yapı bileşenleri kurgusuyla alışılmışın dışında bir yorum getiriyor.

Bovenbouw Architectuur ve Ono Architectuur, Belçika’nın Dessel kentinde düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıkların depolanacağı ve bu konuda bilincin artmasını sağlayacak bir iletişim merkezi olan Tabloo Nükleer Atık Ziyaretçi Merkezi’ni tasarladı.
Radyoaktivitenin azaltılması için gereken 300 yıllık süreç boyunca işlevini koruyabilmesi için binanın öngörülemeyen durumlara uyum sağlayabilmesi gerekiyor.
Diyalog ve değişimi mümkün kılan en esnek rolü oynamasını amaçlayarak iki bölümden oluşan bir bina önerilmiş; sergi alanlarının bulunduğu yerden 12 metreden daha yüksekte bir masa gibi forma sahip heybetli bir yapı ve altında çok yönlü mekan, salon ve ofis programını barındıran boşluklu bir kütle örüntüsü mevcut.
Ana yapının kurduğu baskın çerçeve altındaki daha akışkan kütlelerin oluşturduğu dolgu böylece düzen ve tutarlılık kazanıyor. Dolgunun çok biçimliliği ve maceracı doğası bütüne ölçek ve tanınabilirlik katıyor.
Beton masayı andıran yapının dolgusu, fikirlerin ve ihtiyaçların zenginliğini temsil eden ayrı ve üst üste binaların ve bina parçalarının canlı bir kolajı olarak düşünülmüş. Kolaj taktiği, farklı kat yüksekliklerine, ilişkilere ve ritimlere sahip mekanların binada yer almasına olanak tanıyor. İletişim merkezinin içinde yer aldığı peyzaj parkının tasarımı Studio Secchi Viganò ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirilmiş. Peyzaj parkının amacı, atık bertarafının yakınındaki alanı kamusal bir alan haline getirmek olmuş; atıkların bertarafı gizli bir şey değil, hepimizi ilgilendiren bir konu ve bu nedenle kamusal alanın bir parçası olması gerektiği düşünülüyor. Böylece, doğal ve ekolojik açıdan ilgi çekici bir peyzaj oluşturulmuş.