Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması”, sağlık emekçilerinin, insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlardan birisi ile mücadele sürecinde gösterdikleri insanüstü özveri karşısında toplumun duyduğu şükranı ifade etmek ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak amacıyla düzenleniyor.

Dünya genelinde büyük bir sağlık krizine yol açan ve yakın gelecek için ciddi sosyal ve ekonomik yıkım tehdidi barındıran COVID-19 salgını karşısında yürütülen mücadelenin ön saflarında sağlık çalışanları yer alıyor. Görevlerini gece-gündüz demeden özveri ile yerine getiren her meslekten sağlık emekçileri zorlu bir görevi sürdürürken yüksek düzeyde enfeksiyon riskiyle yüz yüze kalıyor. Salgınla mücadele sürecinde yaşamını kaybeden sağlık emekçilerinin sayısı giderek artıyor.

Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması, sağlık emekçilerinin, insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlardan birisi ile mücadele sürecinde gösterdikleri insan üstü özveri karşısında toplumun duyduğu şükranı ifade etmek ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak amacıyla düzenleniyor.

Farklı trajediler sonucu tasarlanmış anma mekanları, kayıplara saygı duymanın, hatırlamadan öte unutmamanın ve zor zamanlarda dayanışmanın gerekliliğini hatırlatan birer imkan olarak görülmeli. Bu yarışmada, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üreten, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışına sahip proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanıyor.

Yarışma alanı, başkent Ankara’nın erken Cumhuriyet döneminden başlayarak sağlık alanı olarak gelişmiş ve bu nedenle de “Sıhhiye” ismiyle anılan bölge içinde yer alıyor. Bu bölgede yer alan Hıfzısıhha ve eski Sağlık Bakanlığı yapıları ile Abdi İpekçi ve Kurtuluş Parkları, yarışma alanını çevreliyor.

Yarışmacıların detaylı olarak ele almaları beklenen proje alanı Sıhhiye Otoparkı ile Sıhhiye Pazar Alanı arasındaki bölge. Projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı’nı ve Aksu Caddesi’nin bir bölümünü kapsayacak şekilde, Abdi İpekçi Parkı’ndan Kurtuluş Parkı’na uzanıyor.

Yarışmacılardan;
• Anma mekanı tasarımına dair kurgu geliştirilmesi,
• Öngörülen sanatsal ve plastik değer taşıyan uygulamaların anma mekanıyla ilişkisi ve kavramsal içeriğinin tanımlanması,
• “Proje alanı” ve “etki alanı” ilişkisine dair senaryolar geliştirilmesi,
• Alanın barındırdığı toplumsal yapının (özellikle son yıllarda yaşadığı yıpranma göz önünde bulundurularak) geliştirilmesine dair öneriler getirilmesi,
• Toplumun tüm kesimlerini içeren, insan ve ekoloji odaklı, çocuk, yaşlı ve engelli erişimini gözeten, aynı zamanda doğaya ve çevreye duyarlı düzenlemeler yapılması,
• Proje alanının, yakın çevredeki yeşil alanlarla ilişkisinin düşünülmesi; Abdi İpekçi Parkı ile Kurtuluş Parkı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi,
• Alanın farklı zaman dilimlerindeki kullanım (gece-gündüz, hafta içi-hafta sonu) ve dönüşümünün ele alınması,
• Yarışma alanı içindeki motorlu araç, bisiklet ve yaya trafiğinin önerilen senaryolar doğrultusunda düzenlenmesi,
• Bölgedeki yaya hareketliliğinin önemli bir dinamiğini oluşturan Sıhhiye Pazar Alanı’nın işlevinin korunarak yeniden yorumlanması,
• Kamusal katılımın öne çıkarılması ve kentsel yaşam kalitesinin artırılması bekleniyor.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Soru sorma için son tarih: 17.03.2021, Çarşamba
Yanıtların yarışmacılarla paylaşılması: 26.03.2021, Cuma
Projelerin son teslim tarihi: 17.05.2021, Pazartesi
Projelerin kargo ile teslim alımı için son tarih: 19.05.2021, Çarşamba
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 29.05.2021, Cumartesi
Sergi ve kolokyum: 12.06.2021, Cumartesi

Jüri
Funda Baş Bütüner, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı
Bülent Batuman, Mimar, Jüri Başkanı
Erdal Duman, Sanatçı
Ersen Gürsel, Mimar
Can Kubin, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı
Necla Rüzgar, Sanatçı
Zeynep Yasa Yaman, Sanat Tarihçisi

Ödüller
1. Ödül: 120.000 TL
2. Ödül: 90.000 TL
3. Ödül: 60.000 TL
Mansiyon Ödülleri: 40.000 TL x 3 adet
Satın Alma Ödülleri: Toplamda 80.000 TL