Prof. Dr. Zekai Görgülü Hayatını Kaybetti

Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Zekai Görgülü vefat etti. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yıldız Teknik üniversitesi Mimarlık Fakültesi eski dekanı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Zekai Görgülü,1974 yılında lisans (mimar), 1978 yılında (kent plancı) yüksek lisans derecesini alarak, aynı yıl İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) Mimarlık Fakültesi, Şehircilik ve Proje Kürsüsü’nde “Asistan” olarak akademik yaşamına başlamış. 1983 yılında “Doktor”, 1993 yılında “Doçent” ve 1999 yılında “Profesör” ünvanlarını almış olup; 1989-1990 ve 1992 yıllarında Almanya-Amburg Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Coğrafya Kürsüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmış. Ağırlıkla kent planlama, tasarım, konut ve koruma ile bu alanların politikaları üzerine yoğunlaşan birçok ulusal/uluslararası yayın ile çalışmaları bulunmaktaydı. Günümüzde İDMMA’dan Yıldız Üniversitesi ve sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, Şehircilik Kürsüsü’nden Şehir Bölge Planlama Bölümü’ne dönüşen kurumunda öğretim üyeliği yapmış.

2001-2007 yılları arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında ise YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın yanı sıra; Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş. Üniversite dışında da Mimarlık Fakültesi Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Başkanlığı, ÜAK/Mimarlık Temel Alan Komisyonu üyeliği ve başkanlığı, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu-Danışma Kurulu, Onur Kurulu üyelikleri yapmıştır. Ayrıca Koruma Kurulları’nda üyelik, başkan yardımcılığı ve başkanlık görevleri üstlenmiş, UIA (Ulusal Mimarlık Birliği) Türkiye 2005 toplantısı Bilim Kurulu ve Ulusal Eşgüdüm Toplantısı Tematik Danışma Kurulu üyeliklerinde bulunmuş. Öte yandan ülkemizde Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından ilk kez düzenlenen IABA (Antalya Uluslar arası Mimarlık Bienali) 2011’in başkanlığını yürütmüş, IABA 2013’ün danışma kurulunda yer almış.