İmkanlar

Ömer Selçuk Baz, Mimar

İmkanlarımız çok

Olasılıklarımız sonsuz

Malzemeler, detaylar

Sosyal medya ve yayınlar

Kaplamalar, dokular

Sıvalar ve çeşit çeşit bitişler

İmkanlarımız sınırsız

Erişebileceğimiz bilgi,

Proje-imge sonsuz

Fotoğraflar, çizimler

Yığın yığın görseller

Moda’da 60’lardan bir apartman

Sade adım taşlı bir yol

Demirden incelikli bir kapı

Palladiyen bir giriş holü

Dökme mozaik bir merdiven

sakince bir cephe

İmkanlarımız gani gani

Ahşap desenli seramik

Her konuda ulaşabileceğimiz videolar

Titanyumlar, çinkolar

Numuneler, örnekler, mock-up’lar

Tekrar tekrar teslim edilen renderlar

Kataloglar ve lansmanlar

Kuzguncuk’ta ahşap bir ev

Bahçesinden taşan limon ağacı

Ve her şeyden habersiz bir cumba

Muhtemelen hiç çizilmemiş

Ve onu yapılmadan kimse görmemiş

İmkanlarımızdan habersiz

İmkanlarımız sayılamayacak kadar çok

Sınırlar, küresel dünya

PR yöneticisi ve influencer cenneti

Ne aradığını da sonunda bilemediğin,

içinde kaybolunan imkanlar

Balat’ta bir sokak

Dört beş düzgün yapı,

Alımlı bir kaldırım

İki çiçeklikli, nispetli pencereler

Güzel şekilli bir giriş

İmkanlar dahilinde

Top ve saklambaç oynayan çocuklar

İmkanlar geniş

Leb-i derya

Camlar, giydirme cepheler

Kuleler, finans merkezleri

Önlerinden yürüyemediğin kaldırımlar

Sadece araçlarla girilen

Dev şirketler ve metrekareler

Göksu’da sakin bir yapı

Yatay, uzun, ince ahşapları

Demir ferforjeden ince sivrilen kapı

Beyaz mermer girişi ve mütevazı terası

İmkanların farkında yapan

Ama pek azını kullanmak amacı

İmkanlar, sonsuz ve emre amadeler

Önümüzde bizi her köşeden

çelmek için dizilmekteler

Yok olan, dokular, mahalleler, yapılar

ama belki de imkanlar

esasen kullanmamak için var