Perşembe Sineması “Evde”: Many Undulating Things (İnişli Çıkışlı Birçok Şey)

Kentsel değişim tarihinin izinde bugünün Hong Kong’unu keşfe çıkarken kent peyzajı, doğa, kentleşme ve toplumun iç içe geçtiği karmaşık yapıya ışık tutan, 2019 tarihli belgesel film Many Undulating Things (İnişli Çıkışlı Birçok Şey), 12-15 Kasım aralığında saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebilir.

Kolonyal izler, endemik bitkiler, botanik imparatorluğu, ayrımcılık, liman, çelik ve cam, alışveriş merkezleri, bellek, serbest piyasa ekonomisi, ıssız evler, spekülasyonlar…. İnişli çıkışlı birçok şey.

Many Undulating Things (İnişli Çıkışlı Birçok Şey), kentsel değişim tarihinin izinde bugünün Hong Kong’unu keşfe çıkıyor. 156 yıl boyunca Britanya kolonisi olan, 1997’de Çin’in özel idari bölgesi statüsünü alan Hong Kong, yüzyıllardır emperyal güçlerin odağındaki yerlerin başında geliyor. Bölgenin koloni geçmişi ve mevcut kapitalist düzen arasındaki çarpıcı bağlantıları görünür kılmayı amaçlayan yönetmenler Bo Wang ve Pan Lu, kent peyzajı, doğa, kentleşme ve toplumun iç içe geçtiği karmaşık yapıya ışık tutuyor.

Kent topoğrafyasına dair etkileyici görüntüleri bir araya getiren 2019 tarihli belgesel film, güç ağları ve kültür hegemonyasının mimari ve şehir planlama aracılığıyla nasıl dayatıldığını örneklerle gösterirken kentin işlevlerini sorgulayan sıra dışı bir yapım.

Film 12 Kasım 19.00’dan 15 Kasım 23.59’a kadar saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebilir.