Mark Baldwin: BIM mimarlık ve inşaat sektörünün bugününü ve yarınını kökten değiştiriyor

Amazon internet sitesinde en çok satan inşaat yönetimi kitapları arasında yer alan BIM Yöneticisi: BIM Proje Yönetimi için Pratik Rehber”in yazarı Mark Baldwin ile Almanca ve İngilizce’den sonra şimdi de Türkçe olarak yayınlanan kitabı hakkında konuştuk.

BIM Yöneticisi: BIM Proje Yönetimi için Pratik Rehber”i diğer BIM kitaplarından ayıran nitelikler neler?
MB: BIM (Building Information Modelling) yani Türkçe ifadeyle “yapı bilgi modellemesi”, mimarlık ve inşaat sektörünün bugününü ve yarınını kökten değiştiriyor. Gelişmiş ülkeler BIM yaklaşımıyla üretilen projeleri kamu inşaatlarında ve hatta özel konut ihtiyaçlarında zorunlu hale getiriyorlar. Örneğin, İngiltere, AB ülkeleri ve çok sayıda Asya ülkesinde kamu alımlarında BIM kullanımı zorunlu hale getirilmiş durumda. Pek çok ülkenin kendine has BIM yaklaşımı ve tanımı bulunması nedeniyle bugüne kadar BIM için ortak hareket tarzının belirlenmesi gecikti. Ancak özellikle BIM ile ilgili uluslararası ISO standartlarının yayınlanması bu ortak yaklaşımın temellerini attı. “BIM Yöneticisi: BIM Proje Yönetimi için Pratik Rehber” kitabı değişen uluslararası standartlardan sonra basılmış bir kitap olarak öne çıkıyor. Bundan önce konu üzerine yayınlanan kitaplar son uluslararası BIM standartlarının (ISO 19650-1 ve 2) gerisinde kaldı. Bu kitapta BIM süreçlerindeki yeni aşamaları okuyucuya aktarıyoruz.

Kitabı mevcut örneklerinden ayıran bir diğer önemli özellik ise BIM konusunda bugün bile sektördeki profesyonellere anlatılması zor olan bazı konuları okuyucuya sade ve anlaşılabilir bir dille ve bazı benzetim/analojiler kullanarak anlatıyor olmamız. Bu özellik sektördeki profesyonellere önemli kolaylıklar sağlıyor.

Yayının Türkçe’ye kazandırılması sizce nasıl bir önem taşıyordu?
MB:
BIM konusunda Türkiye henüz gelişme aşamasında. Ancak buna rağmen akademik yayınlar haricinde neredeyse Türkçe kaynak kitap bulunmuyor. BIM Yöneticisi kitabını Türkçe’ye kazandırarak sektörde bir referans kaynak oluşturmayı düşündük. Kitabın birçok akademik çalışmaya da faydalı olacağını düşünüyoruz. BIM hakkında farkındalığı artırmak için güncel bir kaynak olan bu kitap bir fırsat olarak ele alınmalı. Geniş hedef kitlesi de göz önüne alındığında kitabın uzun seneler başvuru kitabı haline geleceğini ve Türkiye’de geniş kitlelere ulaşacağını düşünüyoruz.

Kitabın Türkçe baskısı fikri öncelikle Alper Beşer’den geldi. Alper kitabı sadece İngilizce’den çevirmekle kalmadı, aynı zamanda bu yayının ortaya çıkmasını sağlayan koordinasyon faaliyetlerinin çoğuna da liderlik etti. Kitabın Türkiye’deki basım faaliyetleri Türkiye IMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ve buildingSMART Türkiye tarafından desteklendi. buildingSMART Türkiye ayrıca kitabın editörlüğünü de gerçekleştirdi.

Kitap oldukça geniş kapsamlı bir konu olan BIM’i nasıl ve ne ölçüde ele alıyor?
MB:
Yapı bilgi modellemesi elbette yeni bir şey değil. Son on yılda, BIM dünya çapında binlerce projede başarıyla uygulandı. Destekleyici teknolojiler ve süreçler geliştirilerek rafine edildi; BIM projelerinin planlanması, uygulanması ve teslimini desteklemek için somut ilkelerin ve belgelenmiş prosedürlerin oluştuğu zengin bir bilgi kaynağı ve deneyim kazanıldı. Bu kitap, bu ilkeleri basit ve net bir şekilde aktarmayı amaçlıyor. Fakat bu, hikayenin tamamlandığı anlamına gelmiyor. BIM, bir inovasyon ve geliştirme alanı. OpenBIM’in temel taşı olan IFC (Bkz. 3. Bölüm) dahil olmak üzere pek çok girişim hala “devam eden işler” aşamasında. BIM dünyasında hala tanımlanması ve iyileştirilmesi gereken çok şey bulunuyor. Eksik ve bazen çelişkili mesajlar aldığımızda kafa karışıklığımız artıyor. Bu kitap, bazı yanlış anlatımların ortasında netlik sağlamayı amaçlıyor. BIM uygulaması ve proje yönetimi için sağlam bir yöntem belirlemek amacıyla tanınmış standartlardan ve en iyi uygulamalardan yararlanıyor.

Kitabın içeriği üç bölüme ayrılıyor: İlk bölüm bir bağlam sağlarken yapı bilgi modellemesinin genel kavramlarını tanıtıyor. İkinci bölüm, bir organizasyon içinde BIM’in stratejik planlaması ve uygulaması için bir metodoloji ortaya koyuyor. Üçüncü bölüm ise proje tanımı ve tasarımdan uygulamaya ve tesis devir teslimine kadar BIM proje yönetiminin faaliyetlerini ve süreçlerini açıklıyor.

Kitap yapı sektöründeki hangi uzmanlık alanlarına hitap ediyor?
MB: BIM, birden çok disiplini, aşamayı ve proje türünü kapsayan kompleks bir konu. Bu kitabın kapsamı, genel inşaat projelerinin planlama ve inşaat aşamalarıyla sınırlı kalarak esas olarak mimarlık ve mühendislik tasarımı yapan firmaların perspektifinden bir bakış açısı sağlıyor. Ne mühendislik yapıları ve altyapı projeleri ne de işletme ve tesis yönetimi bu kitapta derinlemesine ele alınmıyor. Bununla birlikte, kapsanan ilkeler tüm inşaat sektörlerindeki bütün proje paydaşları için geçerli. Yani genel olarak mimarlar, mühendisler, teknik elemanlar, akademik çevreler, üniversite öğrencileri, mimari çizim yazılımları sağlayıcıları; üç boyutlu modelleme yapan, iş programı yazılımı yapan ya da hakediş yazılımı yapan firmalar, ulusal ve uluslararası müşavirlik firmaları, yatırımcı kamu kurumları, yerel inşaat firmaları, mimari tasarım ofisleri ve üç boyutlu mimari çizim eğitimi veren tüm kurum ve kuruluşlar bu kitaptan yararlanabilirler.