İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi-RDI BIRE-PAN Araştırma Projesi Kapanış Etkinliği

Sürdürülebilir Kentler üst hedefi altında toprak mimarinin güncel mimari üretim ortamına adaptasyonu için disiplinler arası stratejiler geliştiren Biyolojik Katkılı Sıkıştırılmış Toprak Panellerin Prekast Yapı Elemanları Olarak Tasarımı ve Üretimi konulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi-RDI BIRE‐PAN Araştırma Projesi Kapanış Etkinliği 30 Eylül’de gerçekleşecek.

Biyolojik Katkılı Sıkıştırılmış Toprak Panellerin Prekast Yapı Elemanları Olarak Tasarımı ve Üretimi konulu BIRE‐PAN Araştırma Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri Destek Programı BilgiRDI (Research Development Innovation) tarafından üç yıldır destekleniyor.
Mimarlık, inşaat ve biyo-mühendislik alanlarında çalışan öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen disiplinler arası araştırma sürecinde, “Sürdürülebilir Kentler” üst hedefi altında toprak mimarinin güncel mimari üretim ortamına adaptasyonu için stratejiler geliştiriliyor. İnşaat ve biyomühendislik çalışma grubu mevcut yapısal toprak reçetelerin biyolojik katkılarla (tarım atığı, bakteriler vb.) geliştirilmesi için gerekli malzeme araştırmalarını ve testleri yürütmüş. Mimari tasarım ve üretim çalışma grubu Fibrobeton’un desteğiyle bu malzemeden oluşturulacak yapı elemanlarının fabrikasyonuna dayalı bir tasarım-üretim sistemi kurgulamış. Proje, TUBİTAK/MAM, Kerpiç Akademi, Yapı Biyolojisi Enstitüsü gibi kurumlardan uzmanlar, doğal yapılarla ilgili danışmanlar ve birçok üniversitenin laboratuvarlarından hizmet alarak gerçekleştirilmiş.

Projenin sonucunda sıkıştırılmış toprak yapım tekniğiyle fabrikada seri olarak üretilebilen toprak blok ve paneller için BIRE (Biologically Improved Rammed Earth) reçetesi geliştirilmiş. Projenin sonucunda geliştirilen BIRE-PAN Tasarım-Üretim sistemi ise prekast toprak blok ve panellerin bir mimari mekanın inşasında mevcut taşıyıcı sistemlere, diğer yapı elemanlarına nasıl entegre olacağını ve tasarım imkanlarını gösteren bir mimari sistem. Bu sistemin denenmesi için Fibrobeton firmasının tam desteğiyle Düzce’deki açık AR-GE inşaat alanında bir “BIRE-PAN Prototip Mekan” inşa ediliyor. Fibrobeton Yapı Elemanları, BIRE-PAN Prototip Mekan’ın hayata geçmesi için malzeme temini, işçilik, kalıp ve imalatı ile yapının inşasını üstlenmiş.

BIRE-PAN araştırma sürecinin tüm paydaşların katkısıyla tanıtımı ve sonuçlarının paylaşılması için ilgilenen herkesi 30 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kazandibi’nde gerçekleştirilecek sunumun ardından Fibrobeton Düzce Fabrikası’nda yapılacak teknik gezi ile BIRE-PAN Prototip Mekan’ı ve üretim süreci tanıtılacak, gezi ardından Santral Kampüs’e dönüş yapılacak.

Etkinlik detayları için etkinlik programını inceleyebilirsiniz.

Projeyle ilgili detaylı bilgi almak için www.birepan.com web sitesini ve @birepan Instagram platformunu takip edebilirsiniz.

Etkinlik Programı:

10.00-10.30 BIRE-PAN Araştırma Projesi Film Gösterimi, Bilgi Ünv. Mimarlık Fak. Kazandibi, KD-6

10.30-12.30 BIRE-PAN Araştırma Projesi Sunumu, Bilgi Ünv. Mimarlık Fak. Kazandibi, KD-6

13.00 GİDİŞ Santral-Fibrobeton Düzce Fabrikası, Otobüs Kalkış Yeri: Ziyaretçi Girişi Turnikeleri

16.00-17.30 Fibrobeton Düzce Fabrika ve BIRE-PAN Prototip Mekan Teknik Gezisi

17.30-20.00 DÖNÜŞ Fibrobeton Düzce Fabrika- Santral Kampüs, Varış Yeri: Ziyaretçi Girişi Turnikeleri