Roca Grubu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Banyo alanları için geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle dünyanın önde gelen markalarından Roca Grup, 2022 sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hem kaliteli projelerin geliştirilmesi hem de çevrenin korunması için yatırımlar yapan Roca Grup; ortak değer yaratarak insanların yaşamlarını iyileştirmeyi ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015-2030 için tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu projeler geliştiren Roca Grup, 2022 sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Sürdürülebilirlik yolculuğunda Fas ve Türkiye’yi pilot bölge olarak konumlandıran Roca Grubu, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışmalara devam ediyor. Bu vizyon çerçevesinde Roca Grubu’nun Çevresel, Sosyal, Yönetişim temelli yatırımlarını ele alan rapor, insanlar, gezegen ve toplumsal refah üzerindeki etkilerine odaklanıyor.