GF 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Ürün portföyü, iklim ve kaynaklar ile insanlar ve refah konularına odaklanan GF, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nda sürdürülebilirliğin strateji ve iş için temel bir değer olduğunu vurguluyor.

GF 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nda sosyal veya çevresel faydaları olan ürünlerdeki artışa dikkat çekilirken; ilk kez sürdürülebilir satın alma ve yeni atanan yöneticilerin cinsiyet dengesi hakkında veriler yayınlandı. Raporda, 2021 yılında, sosyal veya çevresel faydaları olan ürünlerin toplam satışın %60’ını oluşturduğu ve bu oranın da yıl içinde %58 arttığı belirtiliyor. Sera gazı (GHG) emisyonlarının, 2019 yılına oranla %17 düştüğüne değiniliyor. 2025 yılına kadar satın alma harcamalarında sürdürülebilirlik değerlendirmelerinin hedefi olan %80 oranının 2021 yılında %34 olarak gerçekleştiği belirtiliyor. 2025 hedefi olan yeni yönetim atamaları arasında %25’lik kadın hedefi ise 2021 yılında %30’a ulaşmış.

COVID-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve artan ham madde fiyatları dahil olmak üzere devam eden makroekonomik belirsizliklerin başarılı bir şekilde atlatıldığının belirtildiği raporda, sürdürülebilirliğe odaklanarak hedeflere ulaşma yönünde ilerleme kaydedileceği ifade ediliyor.

GF Hakan Plastik, GF’nin 2021 stratejilerini Türkiye’de başarı ile uygulamış. Bağlı bulunduğu GF Piping Systems’ın Strateji 2025’teki üç ana konusundan biri olan ”İnsanlar ve Refah” başlığında adımlar atan GF Hakan Plastik, Yönetim Kurulu‘na da 3 kadın yönetici ataması ile yönetici pozisyonundaki kadın istihdamı yüzdesini %22.58 oranında artırmış. Çalışanların refahı konusunda bireysel gelişimleri destekleyici çalışmaların yanı sıra çalışma ortamlarında revizyonlar yapılmış. İş sağlığı ve güvenliği konusu da üretim tesislerinde önemli düzenlemeler, uygulamalar ve eğitimlerle desteklenirken ofis çalışanları için de ERGOFFICE programı başlatılmış.