Column Matrix

Mimari Tasarım
Field Conforming Studio

Tasarım Ekibi
Hu Quanchun, Xiang Yu, Chen Songlin, Yuan Hang, Lu Bowen, Guo Chunzhi, Zhong

Proje Yeri
Tangshan, Çin

Sergi Küratörü
Tang Yao

İşveren
Ding Zehua

Tamamlanma Tarihi
2021

Fotoğraflar
Jin Weiqi

Field Conforming Studio’nun 2021 Delong Çelik Heykel Sanat Festivali’nde sergilenmek üzere tasarladığı Column Matrix, ziyaretçilerine gölge ve ışık oyunları sunan bir kent simgesi niteliğinde.

Delong Çelik Heykel Sanat Parkı, ağaçların büyümesine elverişsiz toprak koşullarına sahip düz ve sulak bir alan. Bununla birlikte, parkın içinde kuşların yaşaması için elverişli su ve besin kaynakları sağlayan ve kuşlara ev sahipliği yapan birkaç gölet mevcut. Bu kısımdaki yeşil alan, kuzeyde çelik üretim bölgesindeki endüstriyel tesislerle ve imara yeni açılan bölgenin çok katlı yapılarına güçlü bir tezat oluştururken şehir siluetine de hakim bir konumda.

Delong Çelik Heykel Sanat Parkı’nın içinde yer alan Column Matrix tasarımının temel amacı, parkta bir “kent simgesi” yaratmak, imara açılan alandaki gelişiminin baskısına karşı koymak ya da en azından parkın doğal çevreyle ilişkisini güçlendirmek için  görsel derinliği olan bir enstalasyon oluşturmakmış. Bu amaçla mekansal karakteri hissettirmek için kütlelerin yukarı doğru genişlemesi ve bu arada kümeler halinde konumlanmalarına karar verilmiş. Bu sayede sanat parkının güney bölgesi içinde nispeten daha yüksek bir alanda, daha da yükselerek yerleştirilen sütunlardan oluşan bir matris kurgulanmış. Böylece uzaktaki gökdelen benzeri yapılarla karşı karşıya gelinmiş.

Column Matrix, her biri 7.2 metre uzunluk, 2.2 metre genişlik ve 0.02 metre kalınlıkta çelik panellerle çevrelenmiş 9 içi boş sütundan oluşmaktadır. Sütunlar arası mesafe ise 1.5 metre olarak belirlenmiş.

Tasarım ekibine göre, kamusal bir sanat eserinin kendine özgü bir “ifadesi” olmalı, mesajları anlatmalı ve iletmeli, ifadeleri ve anlatıları ziyaretçilerde etkileşim hissi uyandırmalı ve ilettiği mesajlar insanların günlük deneyimleri ve duygularıyla rezonansa girmeli. Eser, mekan ve insanlar arasındaki bu üçlü ilişki kamusal sanat eserlerinin en önemli girdisi olup tasarımın kendi uzamsal formunu da esas alıyor. Çalışmayı “ifadeler’’ ile donatmak için malzeme kullanımına vurgu yapan tasarımcılar, çelik panellerin yaratacağı hisleri endüstri ve teknolojiyle bağdaştırmaktan ziyade sağlamlığa, sıcak ve şeffaf olmaya dair hislerle doldurmuşlar.

Tasarım ekibi, sütun boşluğunu çerçevelemek için katı çelik paneller yerine lazer kullanılarak oyulan ve ilk bakışta sarmaşık etkisi yaratan bir desen kullanmayı tercih etmiş. Sarmaşık figürünün amacı süsleme değil, olası geçişli mekansal varlığı ifade etmek. Sarmaşık bitkilerin yayılmacı yapısından ve harabe benzeri alanlarda kendiliğinden ortaya çıkabilme özelliğinden ilham alan tasarımcılar, bu yolla çelik panellerin şeffaflığını artırarak üst üste binen kıvrımları ve eklem yerleriyle görsel anlamda doyurucu bir hale kavuşturmuş. Mevcut arsada tuzlu toprak sebebiyle büyümesi imkansız olan sarmaşık figürünün ani yükselişi kuşlar için bir dinlenme noktası yaratırken sarmaşıkların özgürce büyümeye devam edecekleri hissi çevresindeki kulelere yanıt niteliğinde.

Her bir sütun, zemin kat seviyesinde bir sirkülasyon alanı tanımlayıp farklı açıklıklarla birbirine bağlanmış. Bu sayede sütun alanına giren her bir ziyaretçi kendi deneyimini yaşarken ışık ve gölgelerle dolu bütünleşik bir deneyimin de parçası oluyor. Uzaktan bakıldığında gerçekle sanal dünyayı birbirine karıştıran yapı günün farklı saatlerinde yarattığı gölge oyunlarıyla ziyaretçilerine anlamlı fotoğraf kareleri sunuyor.