Dijital Mirasta Dirençlilik: Teknoloji, Tarih ve Tasarımın Kesişiminde Araştırmalar

Dijital Mirasta Dirençlilik: Teknoloji, Tarih ve Tasarımın Kesişiminde Araştırmalar başlıklı sempozyumda akademisyenler, seçilen konularda farklı teorik, metodolojik ve hesaplamalı yöntemleri tanıtarak mimari tasarım/kültürel miras araştırmaları alanındaki güncel çalışmalarını sunacak.

Kültürel miras alanındaki son gelişmeler, sanat ve bilim arasında yeni bir yakınlaşmadan doğan, mimarlık tarihi ve teknolojinin kesişiminde yeni katkılar sunuyor. Günümüzde çeşitli hesaplama araçları üzerinden geliştirilen dijital miras araştırmaları, tarihi binalar, yapılar ve süs eşyalarının incelenmesinin hem teorik hem de teknik yönleri hakkında güncel çalışmalar üretiyor. Fotogrametri, hesaplamalı analiz, dijital modelleme ve algoritma geliştirme gibi yöntemler, tarihsel ve teorik metinlerin yeniden yorumlanmasıyla birleştirilerek çeşitli kültürel miras yapılarının matematiksel, estetik, biçimsel ve sembolik yönleri hakkında yeni fikirler önermek için kullanılıyor. Dijital mirasın genişleyen kapsamı, hem tarihi yapıların geometrisi ve inşası için kural ve ilkeleri yeniden tanımlama hem de geleneksel tasarım öğelerinin korunması ve yeniden canlandırılması için veri ve bilgi biriktirme potansiyeline sahip. Bu “dirençli” mimari biçimi, farklı uzmanlık alanlarındaki akademisyenlerin katkılarını bir araya getirerek dijital miras alanındaki güncel gelişmeleri ele almayı amaçlayan sempozyumun konusu olacak.

“Dijital Mirasta Dirençlilik: Teknoloji, Tarih ve Tasarımın Kesişiminde Araştırmalar” başlıklı sempozyum 22 Haziran saat 17.00’de başlayacak. Çevrimiçi yapılacak olan sempozyumda akademisyenler, seçilen konularda farklı teorik, metodolojik ve hesaplamalı yöntemleri tanıtarak mimari tasarım/kültürel miras araştırmaları alanındaki güncel çalışmalarını sunacak. Mevcut yaklaşımlar üzerine 30 dakikalık İngilizce sunumların ardından grup tartışması yapılacak.

Etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Sempozyum Programı:
17.00: “M-system: An algorithm for the generative study of Seljuk Muqarnas in Kayseri and Sivas”, Asst. Prof. Dr. Sabri Gökmen (KHU)

17.30: “Parts, Wholes and Resilient Shapes: Constructing geometry in digital models of architectural heritage”, Prof. Dr. Mine Özkar (ITU)

18.00: “The Concept of Layers of Universe in Islamic Cosmology and Muqarnas”, Prof. Dr. Ali Uzay Peker (METU)

19.00: “Mathematics in Seljuk Architecture”, Assoc. Prof. Dr. Sema Alaçam (ITU)

19.30: “Dynamic Tessellations: Exploring the Abstract Design Space of Islamic Geometric Patterns”, Lecturer Mostafa Alani (Aliraqia University)

20.00: Grup Tartışması, Q&A (Sabri Gökmen, Mine Özkar, Ali Uzay Peker, Sema Alaçam, Mostafa Alani, Craig Kaplan)