BTM Avrupa’da EPD Çalışmalarına Yön Veriyor

BTM, EWA (European Waterproofing Association – Avrupa Su Yalıtım Derneği) kapsamında yürütülen Teknik Komite çalışmalarında yer alarak Avrupa’da da Türkiye’yi temsil etmeye ve yapı malzemeleri sektörüne katkı sunmaya devam ediyor.

BTM, Bitümlü Shingle ürünlerinin sektörel bazda EPD (Çevresel Ürün Beyanı) yayınlanmasında söz sahibi olmayı ve çalışmalara katkı sağlamayı hedefleyerek, Avrupa Su Yalıtım Derneği çatısı altında oluşturulan Teknik komitelerdeki çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmada, LCA (Yaşam Döngüsü) analizi yapılan Bitümlü Shingle ürünlerinin, bağımsız doğrulama kuruluşu olan International EPD System tarafından onaylanarak, “Sektörel Shingle EPD (Çevresel Ürün beyanı)” dokümanının yayınlanması sağlandı.

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), ürünlerin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerin, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir biçimde iletişimini sağlayan, bağımsız olarak doğrulanmış ve tescil edilmiş dokümandır. ISO 14025 standardına göre yapılan EPD belgeleri, yapı malzemeleri sektörü için EN 15804 uyumlu ve ISO 14040/44 standartlarında belirtilen direktifler doğrultusunda hazırlanarak, bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanıp, uluslararası platformlarda yayınlanıyor.

Shingle ürünlerinin sektörel EPD dokümanı da Avrupa’da 7 üreticinin 9 adet üretim tesisinden elde edilen verilerden yola çıkılarak oluşturulmuş ve Shingle ürünlerinin (hammadde alımından, fabrika kapısına kadar geçen süreç boyunca) çevreye olan etkilerini (Küresel Isınma Potansiyeli, ozon tabakası inceltme potansiyeli, su kıtlığı potansiyeli vb.) içeren anahtar bilgi niteliğindeki doküman olmuş.