Çuhadaroğlu 2020 Yılı Öğrenci Proje Yarışması

Konusu “düzen[siz] mekanlar” olarak belirlenen Çuhadaroğlu 2020 Yılı Öğrenci Proje Yarışması kapsamında yarışmacılardan, bir bozumu, değişimi ve dönüşümü bünyesinde taşıyan kriz durumlarının potansiyel mekan öngörülerini ifade eden, bireylerin kendi iradelerinin dışında gelişen kriz durumlarının ardından düzeni bozulan günlük yaşantı veya tümden değişen hayat akışı için yeni/geçici bir düzen ve mekan ihtiyacına yanıt veren ve yeni bir başlangıca olanak tanıyan tasarımlar bekleniyor.

Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından Çuhadaroğlu, her yıl tekrarlanan, ulusal ve tek kademeli öğrenci proje yarışmasını duyurdu.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, hızlı nüfus artışı, savaş ve göç, doğal afet, salgın hastalık, vb. nedenlerle insanın kendi iradesi dışında gelişen çok sayıda kriz durumunu deneyimlemesine neden oluyor. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan, bu sürekli ya da geçici olağan dışı durumların getirdiği belirsizlik ve kaos, günümüzde kentsel ve mimari ölçekte tasarımın yüzleştiği en önemli konulardan biri. Kentsel ve mimari ölçekteki tasarımların amacı, bu durumların yarattığı talebin ve gerektirdiği dönüşümün karşılanmasına kaynak sağlamak ve mevcut potansiyelleri “yeni yaşam alanları”nın yaratılması için değerlendirmek. Bu durum, bireyin çevredeki yaşantısı ve yönelimi için gereksinmelerini tam olarak açıklayabilen bir mekan kurgusunu gerektiriyor. Bu doğrultuda, yarışmanın konusu, içinde bulunduğumuz olağan dışı durumlara bir yanıt olarak mevcut mekansal potansiyelleri yeniden okumayı ve tasarlamayı amaçlayan “düzen[siz] mekanlar” olarak belirlendi.

Yarışmacılardan, sözü edilen kriz durumlarının oluşturduğu yeni/geçici düzene ait mekanları sorgulaması, bu süreç içerisinde oluşan düzen[siz] içeriğin neden olduğu ilişkileri irdelemesi ve mekan ihtimallerini ortaya koyması bekleniyor. Her koşul-durum-an yeni bir deneyimdir. Kendini gerçekleştirmek/var olmak için mekanlara gereksinim duyar ve aynı zamanda bu durumlar mekanları değiştirip dönüştürür.

Sonuç olarak öneri tasarım, doğası gereği bir bozumu, değişimi ve dönüşümü bünyesinde taşıyan kriz durumlarının potansiyel mekan öngörülerini ifade etmeli, bireylerin “kendi iradelerinin dışında gelişen kriz durumları”nın ardından düzeni bozulan günlük yaşantı veya tümden değişen hayat akışı için yeni/geçici bir düzen ve mekan ihtiyacına yanıt vermeli ve yeni bir başlangıca olanak tanımalıdır.

Yarışmacılardan koşul ve gereksinimleri çok farklı olan kullanıcı profillerini kapsayan ve her insanın düzen ihtiyacına, bozulanın yerine yenisini yaratma çabasına da vurgu yapan mekanlar önermesi ve seçilen yerin (var olan bir yer) bağlamının konu içeriğinin tasarımında rol oynaması bekleniyor. Katılımcıların, içinde bulunduğumuz olağan dışı durumlara geliştirecekleri potansiyel mekan senaryoları (yaratıcılıklarının paralelinde oluşturacakları) doğrultusunda program/programlar önermeleri gerekiyor.

Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar/ üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabiliyor. Ek olarak, bireysel
katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında ise tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi halinde, 2020 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilecek.

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, Çuhadaroğlu tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Soru sormak için son tarih: 06 Temmuz 2020
Soruların yanıtlanması: 17 Temmuz 2020
Proje teslim tarihi: 14 Eylül 2020
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 23 Eylül 2020
Sonuçların duyurulması: 28 Eylül 2020
Kolokyum ve ödül töreni: 04 Kasım 2020

Jüri
Çiğdem Polatoğlu, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi (Jüri Başkanı)
Ş.Tülin Görgülü, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Kayahan Türkantoz, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
F. Pınar Arabacıoğlu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Dilek Yıldız, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaçhan Dündaralp, Mimar, ddrlp Mimarlık ve Tasarım Hizmetleri
Erhan Vural, Y. Mimar, Aboutblank Mimarlık & Kentsel Tasarım

Ödüller
1. Ödül: 6.000 TL
2. Ödül: 4.000 TL
3. Ödül: 3.000 TL
Eşdeğer Mansiyonlar: 1000 TL x 3 adet