Corazon De Tierra

Mimari Tasarım
P11 Arquitectos

Proje Yeri
Merida, Meksika

Tamamlanma Tarihi
2020

Toplam İnşaat Alanı
5 780 m²

Fotoğraflar
Eduardo Calvo Santisbon

Meksika’da bulunan P11 Arquitectos tasarımı Corazón De Tierra, bölgenin konut ihtiyacına cevap verirken nitelikli kamusal alan tasarımı ve sürdürülebilir malzeme seçimleriyle yoğun konut dokusu yerleşimlerine başarılı bir örnek oluşturuyor.

Corazón De Tierra, 54 biriminden oluşan bir konut kompleksi olarak tasarlanmış. Proje, eyaletteki büyük talep ve mevcut konut ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkmış, Yucatán eyaletindeki Mérida şehrinin kuzeyinde, güney-kuzey yönelimli, toplam 4.700 m2 yüzeye sahip dikdörtgen şekilli bir köşe arsa üzerinde yer alıyor.

Fikir, büyük bir hacmin daha küçük parçalara bölünmesinden doğmuş ve konut programının gerektirdiği 4 farklı unsurla sonuçlanmış. Bu hacimler arasında oluşturulan “çatlaklarda” kompleksin erişimi, merkezi sirkülasyonu ve sosyal alanı oluşturulmuş. Bu şekilde iki kompozisyonel eksen ortaya çıkıyor; erişimi çerçeveleyen enine eksen, merkezi mekana ulaşıyor ve sosyal alanla son buluyor. Uzunlamasına olan ise, merkezi alanın tamamından geçen ve bir bağlantı unsuru olarak dış cephelerle görsel bir bağlantıya izin veren bölgeden bir taş duvarla ayrılıyor. Hacimler arasında oluşan çatlaklar sayesinde, bölgenin hakim rüzgarlarından yararlanmak amacıyla kuzeyden ve doğudan gelen esintiler yakalanıyor. Tüm mekanlar, Mérida şehri gibi sıcak yerlerde gerekli olan daha fazla iklimsel konfor için Kuzey-Güney ekleninde konumlanıyor.

Cephelerdeki açıklıklar ve kütleler, gün boyunca değişen ışık ve gölge efektleri sunarak binaya ritim, hareket ve karakter kazandırıyor.

Komplekse kendi kimliğini kazandırmak için, yüksek dayanıklılık ve düşük bakım özellikleri nedeniyle çukum ve taş gibi bölgeden malzemeler kullanılmış. Konutlar için kırmızı toprak (kancab) ile çukum karışımı, kamusal alanlarda ise doğal çukum önerilmiş. Benzer şekilde, kompleksin ana sirkülasyon alanını mekansal olarak birleştiren hacmi vurgulamak için kaldırım taşı olarak temel kazarken çıkan hafriyat kullanılmış.