6. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu

6. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Yüksek Mimar Cengiz Bektaş’ın anısına 22-23 Ekim 2021 tarihinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi / İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik olarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumunu düzenliyor. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.

6.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Yüksek Mimar Cengiz Bektaş’ın anısına 22-23 Ekim 2021 tarihinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi / İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyum kapsamında, özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacak. Bu bağlamda büyük koruma sorunları yaşayan kültürel değerlerimiz olarak Cumhuriyet Mirası, Modern Mimarlık Mirası ve kırsal mimarlık mirasının korunmasına yönelik proje ve uygulamaların da katılımı bekleniyor.

Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişiyor ve bir sektör olarak kendini gösteriyor. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların, bu süreçlerde yaşanan sorunların, mimarlar tarafından bilimsel tartışma ve değerlendirmeler çerçevesinde paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından önemli.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Sempozyuma katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir. Sunuşlar; proje sunuşu, proje ve uygulamasının sunuşu veya uygulama sunuşu olabilir.

  • Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi bekleniyor.
  • Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.
  • Sunulacak proje ya da uygulamaların son 10 yıl içinde tamamlanmış olması gerekiyor.
  • Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış olması esastır.
  • Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış olması gerekiyor.

Sempozyumda sözlü sunuş ve poster sunuşu olacak. Bir katılımcı sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecek.

  • Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacak.
  • Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacak.
  • Sempozyum katılımcılarının konaklama giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacak.
  • Sunuş özeti bir A4 kağıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacak.

Yurt dışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için, müellifinin T.C. vatandaşı olması ve o ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sempozyum Takvimi
Sunuş özetlerinin sekretaryaya teslimi: 30 Temmuz 2021
Sonuçların katılımcılara duyurulması: 20 Ağustos 2021
Katılımcıların poster teslimi: 01 Ekim 2021
Sempozyum: 22-23 Ekim 2021

Bilim Kurulu (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)
Zeynep AHUNBAY
Meltem AK
Elvan ALTAN
Gülgün ATALAY
Acar AVUNDUK
Aydan BALAMİR
Meral OĞUZ BOL
B. Selcen COŞKUN
Tolga ÇOLAK
Betül GEMALMAZ DİKİCİ
Erol DOĞAN
Zeynep ERES
Ferit KAHRAMAN
Gülşen KILIÇREİS ÖZAYDIN
Cansen KILIÇÇÖTE
H. Gökhan KUTLU
Deniz MAZLUM
Ahmet Melih ÖKSÜZ
M. Faruk SOYDEMİR
Ayten BAŞDEMİR TACİROĞLU
Uğur YILDIRIM
Hakime YILMAZ
Cüneyt ZEYTİNCİ

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Deniz İNCEDAYI (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı)
Cüneyt ZEYTİNCİ (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı)
Hakan KILINÇARSLAN (TMMOB Mimarlar Odası Genel Saymanı)
İlker KAHRAMAN (TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı)
Zeynep ERES (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi Üyesi)
Gökhan KUTLU (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi Üyesi)
Sibel BAŞ (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.)