2023 Dünya Mimarlık Günü’nün Teması Architecture for Resilient Communities

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), 2023 Dünya Mimarlık Günü’nün teması Architecture for Resilient Communities olarak belirlendi.

Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana her sene Ekim ayının ilk Pazartesi günü, BM Dünya Konut Günü’ne paralel olarak kutlanıyor.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından bu seneki tema “Architecture for Resilient Communities – Dirençli Topluluklar için Mimarlık” olarak belirlendi. Mimarlık günü bu sene 2 Ekim 2023’te kutlanacak.

Bu temayla UIA, mimarinin yaşanabilir bir topluluk yaşamı yaratma kapasitesi ve sorumluluğuna vurgu yaparken kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ilişkiye dair dünya çapında bir tartışma başlatmayı amaçlıyor.

“Dünyanın her yerindeki kontrolsüz kentsel yayılma sosyal ve ekonomik dengeyi tehdit ediyor. İklim krizleri, küresel salgın ve birçok ülkedeki siyasi çalkantılar, toplulukları tehdit eden, yoksul ve dezavantajlı grupları büyük ölçüde etkileyen sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizlikleri de ortaya çıkarıyor. Dünya, günümüzün iklimsel ve sosyal zorluklarına en iyi şekilde nasıl yanıt verileceği konusunda zor bir görevle karşı karşıya kaldı.”

Bu sebeple de UIA, üye ülkelerini, bu konudaki tartışmayı sürdürmeye, mimarların yenilikçi çözümler geliştirmesine ve dayanıklı topluluklar için yaşanabilir binalar ve kamusal alanlar tasarlamasına olanak tanıyan, kentsel planlama kavramlarını ve politikalarını teşvik etmeye davet ediyor.