Yurtiçi Kargo

İç Mimari Proje
Baba Mimarlık 

Tasarım Ekibi
Mehmet Baba, Esma Curavcı

İşveren
Yurtiçi Kargo 

Ana Yüklenici
Arıkanlı İnşaat 

Elektrik-Mekanik Proje
Adel Mühendislik

Tamamlanma Tarihi
2021

Toplam İnşaat Alanı
7.000 m²

Fotoğraflar
Photographia – Ercüment Usluer

Baba Mimarlık tasarımı Yurtiçi Kargo projesinde, tüm ofislerin sirkülasyona bakan yüzü şeffaflaştırılarak hem gün ışığı hole kadar alınmış hem de görsel iletişimde süreklilik sağlanmış.

Vadi İstanbul’daki Vadi Koru binalarının B bloğunu genel müdürlük ofisleri için kiralayan Yurtiçi Kargo ile yürütülen proje, yedi normal kat ve bir bodrum kat kullanımı ile beraber toplam 7.000 metrekare. Binanın mimari projesi, her katta altı bağımsız bölüm olacak şekilde planlanmış. Ofis tasarımında ise bağımsız bölümler birleştirilerek, katlar total tek bir mekan olarak ele alınmış. 

Öncelikle bir ihtiyaç programı hazırlanmış ve programa uygun olarak katların mimari fonksiyon dağılımı yapılmış. Ardından yataydaki sirkülasyon ağı, çekirdeğin çevresinden katı tam olarak dönebilecek şekilde kurgulanmış. Bu sirkülasyon hattı ile kabuk arasında kalan alana gerekli hacimler yerleştirilmiş. Ortak kullanılan sosyal alanlara hem düşeyde genel sosyal alan hem de her katta, kata ait sosyal alan olarak yer verilmiş. Sosyal alanların yerleşimleri sirkülasyonun akışına ve binanın kabuğunun getirdiği biçimsel sınırlayıcılara göre organize edilmiş. Her katta ortak olarak bulunması gerektiği düşünülen destek birimleri; mutfak nişleri, temizlik odaları, kabinet ve arşiv odaları binanın şaftlarına göre çekirdeğe bağlanmış ve düşeyde birbirini takip edecek şekilde katlarda tekrarı sağlanmış. Bunların yanında çekirdeğe bağlı olarak büyük dolap ve vestiyer modüllerine de yer verilmiş. Katlarda yer alan iki girişten misafirlerin işaret öğeleriyle yönlendirildiği girişte karşılama/danışma alanı oluşturulmuş. Karşılamanın hemen arkasına, dışarıdan gelenlerin ofislerin çalışma alanına çok dahil edilmemesi adına toplantı odası/odaları yerleştirilmiş. Ormana ve binanın yan bloğuna bakan köşeye genel müdür yardımcılarının odaları konumlandırılmış. Müdürlerin odalarının girişlerinin yer aldığı ve onlara bağlı çalışanların çalışma ünitelerine ait mekan, ortak bir hacimde açık ofis şeklinde düzenlenmiş. Tüm ofislerin sirkülasyona bakan yüzü şeffaflaştırılarak hem gün ışığı hole kadar alınmış hem de görsel iletişimde süreklilik sağlanmış. Tasarımın tüm bu ana kararları, kullanıcılarla yapılan görüşmelerde her departmanın farklı dinamiklerine göre ayrı ayrı düzenlenmiş ve nihai halini almış. 

Katların yerleşiminde; teras kullanımının da olduğu 1. kat kafeterya ve eğitim salonlarının yer aldığı genel kullanıma ayrılmış. Sosyal alanın ve eğitim salonlarının bu katta toplanması, ilk katın hem misafir kullanıcıların ve ofislerin ara yüzünde kalması hem de çalışma ortamına insan yoğunluğunun nüfuz etmemesi adına pandemi şartları da göz önüne alınarak tercih edilmiş. 7. kat ise genel müdürlüğün ve direktörlerin bulunduğu üst yönetim katı. Katta 60 kişilik bir toplantı odasının yanında çeşitli ölçeklerde 4 toplantı odası daha bulunuyor. Diğer katlar ise benzer yerleşimlere sahip ve belirli departmanlarla özelleşmiş şekilde planlanmış. 

Ofislerin tamamında, mekanların sahip olduğu 345 cm’lik kaba inşaat yüksekliği kullanılarak tavanlar açık bırakılmış. 60 kişilik büyük toplantı odası ve genel müdür odası dışında kalan tüm mekanların zemininde pvc zemin kaplaması; toplantı odasında ise iç mekanın akustiğini de desteklemek amacıyla halı kullanılmış. Tüm mekanların duvarlarında açık gri tonlar tercih edilmiş, mobilyalarda ise doğal ahşap dokuya yer verilerek mekanlarda sıcak bir atmosfer oluşturulmuş. Cephenin tamamen cam olması sebebiyle mekanlar gün ışığından oldukça iyi faydalanıyor. Çalışma birimleri yerleşimlerine uygun bir şekilde mekanlarda lineer aydınlatma elemanları kullanılmış. Ofislerin gri tonlarındaki renk seçimlerine kontrast olarak 1. kattaki sosyalleşme alanı; duvarında tuğla kaplamaların kullanıldığı, hareketli mobilya gruplarının birbirinden farklı canlı renklerde seçildiği dinamik bir ortam olarak tasarlanmış.