Mimarlıkta Sayısal Tasarım 16. Ulusal Sempozyumu: Sayısal Ekosistemler ve Mimarlık

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Mimarlıkta Sayısal Tasarım 16. Ulusal Sempozyumu’nun teması Sayısal Ekosistemler ve Mimarlık olarak belirlendi.

İlki 2007 yılında gerçekleştirilen, Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu (MSTAS) her yıl başka bir üniversitenin ev sahipliğinde mimarlık ve tasarım alanındaki teknolojik gelişmelerin tartışıldığı endüstri ve akademinin buluştuğu bir etkinlik olarak bu yıl on altıncısını Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştiriyor. 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte çalıştaylar ve bildiri sunumları ile hem akademiden hem de endüstriden paydaşların bir araya gelerek alana dair bilgi birikimini güçlendirmesi hedefleniyor.

Teknolojinin insan hayatındaki etkisi artarken teknoloji ile insan üretiminin birlikteliğinde doğan kazanımlar yapay zeka, bilim, teknoloji, mimari ve sanat gibi farklı disiplinlerde yeni açılımlara uzanıyor. Oluşan bu yeni diyalog alanı akademi, kurumlar ve profesyonel aktörleri bir araya getirirken oluşan sayısal ekosistemler aynı zamanda bir destek ağı oluşturuyor ve bu alanda kolektif bilginin ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlıyor. Bu anlamda, Mimarlıkta Sayısal Tasarım 16. Ulusal Sempozyumu’nun teması “Sayısal Ekosistemler ve Mimarlık” olarak belirlendi.

Sempozyum konuları yukarıdaki tema ekseninde aşağıdaki başlıkları içeriyor:
• Hesaplamalı tasarım
• İnsan – bilgisayar etkileşimi
• Kural tabanlı sistemler ve biçim grameri
• Yapı Bilgi Modellemesi
• Mimarlıkta sayısal tasarım ve eğitim
• Mimarlıkta sayısal tasarım, yaratıcılık ve tasarım düşüncesi modelleri
• Akıllı şehirler, şehir planlama ve coğrafi bilgi sistemleri
• Sayısal fabrikasyon ve robotik
• Tasarımda kitlesel özelleştirme
• Sayısal temsil ve görselleştirme
• Tasarımda etmen tabanlı modelleme, makine öğrenmesi ve yapay zeka
• Tasarımda simülasyon, kestirim ve değerlendirme
• Yapı optimizasyonu ve malzeme tabanlı tasarım
• Biyonik, biyoüretim ve canlı malzemeler
• İşbirlikçi, katılımcı ve duyarlı tasarım
• Performans tabanlı tasarım
• Sayısal yöntemler ve kültürel miras
• Tasarımda demokratikleşme ve sayısal yarat

Etkinlik Takvimi
Genişletilmiş bildiri özetleri teslimi ve çalıştay önerileri için son tarih: 4 Mart
Hakem değerlendirmesi ilanı: 11 Nisan
Tam metin teslimi:4 Mayıs
Çalıştaylar: 22-23 Haziran
Sempozyum: 25-26 Haziran

Düzenleme Kurulu
Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Ali Altın
Doç. Dr. Mehmet İnceoğlu
Dr. Öğr. Üyesi H. Günseli Demirkol
Doç. Dr. Onur Ülker
Arş. Gör. F. Mehmet Alhan
Arş. Gör. Serkan Hatipoğlu
Arş. Gör. Tuna Torun
Bircan İnan
Buse Bölek
Büşra Yavuz
İlknur Küçükoğlu
Özlem Gök Tokgöz

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.