YOO Mimarlık Mimari Burs Programı Başlıyor

Geleceğin mimar adaylarını yetiştirmek ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak amacıyla bu alanda öğrenim gören öğrencileri destekleyerek mimarlık disiplinine katkı sağlaması hedeflenen YOO Mimarlık Mimari Burs Programı başladı.

YOO Mimarlık tarafından bu yıl ilki başlatılan ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak amacıyla hazırlanan YOO Mimarlık Mimari Burs Programı için başvuru süresi başladı. Temel hedefi burs almaya hak kazanan öğrencilerin mimarlık mesleğine hazırlanmasına katkı sağlamak olan mimari burs programının son başvuru tarihi 15 Ekim 2021.

Ekim 2021 – Haziran 2022 dönemini kapsayacak ve her yeni eğitim-öğretim yılında yenilenecek olan burs programı; Türkiye’deki devlet üniversitelerinin mimarlık fakültelerinde öğrenim gören veya bölümü yeni kazanan başarılı ve maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilere destek vermeyi hedefliyor.

Türkiye geneli tüm devlet üniversitelerinden başvuruya açık olan YOO Mimarlık Mimari Burs Programı’na başvurular www.yoo.com.tr/burs adresinden yapılacak ve her yıl toplam 3 öğrenci burs almaya hak kazanacak.

YOO Mimarlık Mimari Burs Programının öğrencilere sağladığı maddi desteğin ötesinde sektöre hazırlanmalarına olanak tanıyan bir program olması hedefleniyor. Akademi dünyası ve iş hayatını aynı anda gözlemleme ve deneyimleme fırsatı yaratacak burs programında; bursiyerlerin YOO Mimarlık’ta mesleğe dair sorularına yanıt alabileceği birer mentoru olacak.

Burs almaya hak kazanmış öğrenciler, dönem ortası/sonu olacak şekilde yılda 2 defa yüz yüze
ve her ay online olacak şekilde mentorları ile toplantı yapabilecek, YOO Mimarlık Yaz Staj programında staj önceliği kazanacak ve YOO Mimarlık tarafından gerçekleştirilecek etkinlik, eğitim ve workshop gibi uygun olan etkinliklere katılmaları sağlanacak. Mimarlık mesleğini isteyerek seçen, bu alanda kendini geliştirmek isteyen ve öğrenmeye açık 3 öğrenci sektöre ilk adımını YOO Mimarlık ailesi ile atmış olacak. Başvuru esnasında öğrencilerin; eğitim hayatındaki başarısı, mimarlık mesleğine olan ilgisi ve kültürel ve sosyal faaliyetlere olan ilgisi de değerlendirme kriterleri arasında yer alacak. Başvuru formunda yer alan çeşitli bilgi ve belgelere ek olarak öğrenciler sunacakları portfolyoları ve mesleği seçme nedenlerini anlatan kısa bir makale ile başvurularını iletecekler.

Burs ücretleri yüz yüze yapılan mülakatlarda açıklanacak. Mimarlık Burs Programı’na belirtilen tarihler aralığında sadece internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuru sırasında gerekli olan e-devlet belgeleri ve detaylı dokümanlar burs almaya hak kazanan öğrencilerden ön görüşme sırasında elden teslim alınacak. Görüşme esnasında eksik belgelerin olması durumunda başvuru değerlendirmeye
alınmayacak.

Başvuru İçin İstenen Bilgi ve Belgeler
Başvurular esnasında portfolyo ile başvuru yapılması zorunlu. Mimarlık fakültesini yeni kazanan ve portfolyo ile başvuru yapamayacak öğrenciler ise bu mesleği neden tercih ettiğini anlatan bir yazı ve video ile başvuru yapabilirler. Başvuru için olan tüm zorunlu bilgi ve belgelerin kontrolü web sitesinde yer alıyor.

Değerlendirme Kriterleri
Bursiyerlerin seçilmesinde aşağıdaki konulara dikkat edilecek ve öncelik verilecek.

  • Bursiyerlerin eğitim hayatında kültürel, sosyal faaliyetlerle hem mesleki olarak hem de
    bireysel gelişimine katkı sağlaması,
  • Bursiyerlerin mimarlık sektörüne olan ilgisi ve kendini bu alanda daima geliştirmek ve
    yenilemek konusunda istekli olması.