Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Festivali

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Festivali’nin dördüncüsü Sınırları Aşma temasıyla, 2-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Festivali, “Sınırları Aşma” (2021), “Sınırları Dolaşma” (2022) ve “Sınırları Sorgulama” (2023) olarak gerçekleştirilmiş önceki temaların niteliğini sürdürerek “Sınırları Sarsma” başlığı altında atölye çalışmaları, konuşmalar, geziler, paneller, sergiler ve yarışma programı ile devam ediyor.

Tasarım Festivali’nin dördüncüsü, sınırlar kavramının mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve kentsel planlama, sanat ve sosyal bilimler dahil olmak üzere birçok disiplin alanında önemli bir rol oynadığına dikkat çekmek amacıyla, sınırlar fikrini hem teorik hem de teknik konuları bütünleştiren disiplinlerarası bir perspektiften yeniden düşünmeyi teşvik eden bir etkinlik dizisi sunuyor.

Önerilen tema özellikle değişim zamanında disiplin sınırlarını sarsma amacı etrafında dönüyor; yaşamaya alışkın olduğumuz ve daha spesifik olarak fiziksel, sosyal ve zihinsel çevrelerimizin analiz edilmesi ve yeniden tanımlanması gerekiyor.

“Sınırları Sarsmak” teması, yüksek öğretim kurumları tarafından sunulan yenilikçi eğitim ve öğretim programlarını gözden geçirerek insanlık için sürdürülebilir bir geleceğe yönelik stratejik eylemlerin geliştirilmesinde aktif olarak yer alan akademi ile ulusal ve uluslararası platformlar arasındaki doğru iş birliği modellerini belirlemeyi hedefliyor. Depremler, iklim değişikliği, doğal afetler, azalan kaynaklar, savaşlar, nüfusun yerinden edilmesi, planlama ve tasarım alanlarında doğru uygulamaların acil ihtiyacına odaklanan mevcut söylemlerin ele alınmasından yola çıkıyor.

Ayrıca, yapay zeka araçlarının artan yetenekleri ve tüm tasarım disiplinleri için temel yardımcı olma potansiyelleri, mimari ve iç tasarım eğitiminde yapay zeka araçlarının mevcut kullanım olanaklarına özel bir vurgu yaparak Tasarım Festivali’nin önemli bir odağını temsil edecek.

Bunlara istinaden, Tasarım Festivali 2024, şehir planlamasında sürdürülebilir ve esnek kalkınma, mimari ve iç mekanlar, doğa ve eserler arasındaki yaşam ve ilişkiler, bilişsel haritalama ve yer oluşturma, ışık kirliliği, biyojenik ve toprak mimarisi, duyarlı bina kabukları ve yapay zeka destekli tasarım gibi önemli konuları kapsayan çok çeşitli ders dışı etkinlikler sunuyor.

Ağırlıklı olarak Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplinlerine yönelik olmasına rağmen, festival tüm tasarım alanlarından öğrencilerin, akademisyenlerin ve profesyonellerin katılımına açık olarak düzenlenecek.