“Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması, İzmir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ve yakın çevresinin yeni yorumlar ve program önerileri ile beraber, yeniden kente kazandırılmasını hedefliyor.

“Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması’nın amacı; 1966 yılında açılan bir mimari proje yarışması ile elde edilmiş ve sonrasında uygulanmış olan İzmir Büyükşehir Belediye Binasının, 30 Ekim 2020 İzmir depremi ardından hasar gördüğü gerekçesi ile boşaltılması sonrasında, kentin kamusal hafızasında yakın çevresi ile birlikte kurduğu ilişkinin korunarak devam etmesini sağlamaktır.

Daha önce yarışma ile elde edilmiş bir mimari mirasın, yeniden bir yarışma ile kente kazandırılması hedeflenmektedir. Amaç; yapının strüktürel olarak güçlendirileceği varsayılarak özgün tektonik nitelikleri ile kentsel geçirgenliğinin korunmasıdır. Bu bağlamda gelecekte de kentin kamusal yaşamına katılımı üzerine tasarım ve kullanım senaryoları konusundaki yeni fikirleri aramaktır.

Ayrıca, yapının şu ana kadar olan süreci boyunca mekan/zaman birlikteliği ile kente kazandırılmış kamusallığın yeniden aranması ve böylece yeni önerilerle bir önceki döneme ait özgün mimari kurgunun zenginleştirilmesi ve günümüze ait kılınması da hedeflenmektedir.

Başka bir amaç ise var olan değerin ekonomik gerekçelerle yok edilip yeniden üretilmesi yerine; mevcut yapının potansiyel değerlerinin kültüre, zamana ve kamuya ait gerekçelerinin yeniden üretilmesi ile karşılığını aramaktır. Bir önceki söylem, şimdiye ait söylem ve geleceğe ait söylemlerin birbirine karışması, çoğalması ve daha güçlü şekilde var olmasıdır.

Tüm bunların ışığında; modern mimarinin önemli miraslarından birisi olan bu yapının, yeni fonksiyonlar ve onarım çalışmaları ile yaşamına devam etmesi ve mekânsal bütünlüğü ile beraber gelecek nesillere nasıl aktarabileceği sorgulanmaktadır. Bu bağlamda, İzmir Büyükşehir Belediye Binasının, gerek Atatürk (Konak) Meydanı ile kurduğu ilişki, gerek tarihsel izlekte kıyı şeridindeki idari yapı kurgusunu bugüne taşıması, gerekse kıyı şeridinde yer alan ticari ve idari gündelik fonksiyonlardan beslenen ve kentsel yaşamı besleyen Kemeraltı bölgesiyle kurduğu ilişki düşünülerek, binanın kentsel ölçekteki geçirimli ve üçüncü boyuttaki boşluklu yapısının, yakın çevresi ile birlikte ele alınarak kente dahil edilmesi beklenmektedir.

Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencileri ekip başı olmak üzere tüm lisans öğrencilerine açıktır. Mimarlık öğrencileri yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi TMMOB’a bağlı meslek disiplinlerinde eğitim gören lisans öğrencileri ile ekip olarak da katılabilirler. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih: 08 Nisan 2021
Soruların cevaplanması: 15 Nisan 2021
Dijital ortamda teslim için son tarih: 18 Mayıs 2021
Projelerin değerlendirilmesi: 20-23 Mayıs 2021
Sonuçların Açıklanması: 26 Mayıs 2021

Jüri
Seden Cinasal Avcı, Mimar
Alişan Çırakoğlu, Y. Mimar
Alper Derinboğaz, Y. Mimar
Hakan Evkaya, Mimar
Pınar Gökbayrak, Y. Mimar
Nurbin Paker, Doç. Dr .Öğr. Üyesi, Mimar/ İTÜ
Mert Uslu (Jüri Başkanı), Mimar

Ödüller
1. Ödül: 9.000 TL
2. Ödül: 6.000 TL
3. Ödül: 4.000 TL
1. Mansiyon: 2.000 TL
2. Mansiyon: 2.000 TL
3. Mansiyon: 2.000 TL
Satınalma Ödülü: Toplam 5.000 TL