Yapılı Çevrenin Dönüşümü: Döngüsel ve Sayısal Geçişin Hızlandırılması Uluslararası Sempozyumu

Yapılı Çevrenin Dönüşümü: Döngüsel ve Sayısal Geçişin Hızlandırılması Uluslararası Sempozyumu, İTÜ Mimarlık Fakültesi‘nin ev sahipliğinde 21 Kasım’da gerçekleşecek.

Yapılı Çevrenin Dönüşümü: Döngüsel ve Sayısal Geçişin Hızlandırılması Uluslararası Sempozyumu, İTÜ Mimarlıkta İleri Araştırmalar Merkezi – Yapılı Çevrede Döngüsellik Araştırma Grubu tarafından, İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı ve Napier Üniversitesi (Edinburg) işbirliğiyle;  British Council – Connect4Innovation: Birleşik Krallık-Türkiye Yükseköğretim Kurumsal Ortaklık Fonu desteğiyle düzenleniyor.

Sempozyum kapsamında, döngüsel ekonomiyle hızlandırılmış bir dönüşüm geçiren yapılı çevrenin geleceğine mercek tutuluyor. Bu kapsamda döngüsellik için yeni sistemler kurmaya yönelik yöntem ve araçların tanıtılmasında büyük öneme sahip dijital teknolojiler ele alınacak.

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Endüstrisinde, Döngüsellik Araştırma ve Uygulamaları ile Üniversite-Sanayi İşbirliği konularının ele alınacağı sempozyuma akademi ve inşaat sektörü temsilcileri davetli konuşmacı olarak katılacak. Sempozyum, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Mimarlık Fakültesi’nde 21 Kasım’da düzenlenecek.