Ulusal Egemenliğin 100. Yılı Atölyeleri: “Yazından Görsele”

Ulusal Egemenliğin 100. Yılı Atölyeleri “Yazından Görsele” kapsamında katılımcılardan, Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış bir eserin birkaç kesitini kullanarak serbest çağrışımlarla tasarım yapmaları isteniyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademik personel ve tasarım öğrencilerini mekan üzerine birleştirmek amacıyla kurulmuş topluluk Ortak Alan ve Urban Sketchers Eskişehir iş birliği ile düzenlenen farkındalık etkinliği “Yazından Görsele”, bugünkü sanat ve mimarlık anlayışımızı temellendiren Cumhuriyet Dönemi tasvirlerinin ve o dönemde yazılmış edebi eserlerin bizde oluşturduğu çağrışımlarla tasarım yapılmasını hedefliyor.

23 Nisan’ın 100. yılına özel bu etkinlikte katılımcılar, Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış olması kaydıyla, kendi belirleyeceği edebi eserin birkaç kesitini kullanacak ve serbest çağrışımlarla tasarım (kolaj, eskiz, farklı teknikler) oluşturacak.

Etkinlik sonunda katılımcılara bir katılım belgesi verilecek ve çalışmalar, üniversite resmi sitesinden yayınlanacak bir dijital sergi kapsamında sunulacak.