Türk Serbest Mimarlar Derneği 16. Mimarlık Ödülleri

Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından, 1992 yılından beri, iki yılda bir verilen Mimarlık Ödülleri bu yıl 16. kez düzenleniyor. 4 ayrı kategoriye sahip olan ödül programına son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi.

Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından, 1992 yılından itibaren iki yılda bir verilen Mimarlık Ödülleri, güncel mimarlık çözümleri içerisinde mesleğin gelişiminde örnek teşkil edecek ve Türkiye mimarlığını uluslararası camiada da temsil edebilecek proje, kişi ve kurumların ödüllendirilmesi amacıyla bu yıl 16. kez düzenleniyor. Bu ödüllerin dernek üyeleri ve tüm mimarlık camiası içerisinden gelen öneriler ile geniş bir katılımla belirlenmesi amaçlanıyor.

TürkSMD Mimarlık Ödülleri Kategorileri

TSMD Büyük Ödülü: Mimarlık mesleğinin uygulanmasında, eserleri ile çağdaş mimarlık sanatına katkıda bulunan ve gelecek kuşaklara yön verici mesajlar ileten bir mimara veya ortak çalışan mimarlara birlikte verilir.

TSMD Yapı Ödülü: Gerçekleştirdiği ve uygulama alanında örnek olarak gösterilebilecek mimari eserin, projelendirmeyi de kapsayan tüm süreçlerinde ortaya koyduğu mimari düzey ve hassasiyet, uyguladığı detay ve teknoloji, geliştirdiği sistemler, vb. nedenlerle, müellif mimarına verilir. Bu ödül en fazla üç yapı için verilir.

TSMD Basın Yayın Ödülü: Mesleğimizin uygulanması, tanıtılması, sorunlarının yayınlanması ile sonuçlarının topluma mal edilmesine olanak sağlayan, yazılı ve görsel basın alanında değerli katkıları olan kişi veya kuruluşlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü: Mimarlık mesleğine yaptığı katkılardan dolayı kişi veya kurumlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

2023-2024 Dönemi 16. Mimarlık Ödülleri Jürisi

  • Prof. Dr. Namık Erkal (Jüri Başkanı) |Lisans ODTÜ 1992, Y. Lisans ODTÜ 1995, Doktora ODTÜ 2001
  • Sinan Erbuğ | Lisans ODTÜ 1985
  • Orçun Ersan | Lisans GÜMMF 2002
  • Dr. Heves Beşeli Özkoç | Lisans ODTÜ 2006, Y. Lisans ODTÜ 2009, Doktora ODTÜ 2015
  • Nevzat Sayın | Lisans EÜGSF 1978
  • Semra Teber Yener | Lisans ODTÜ 1978, Y. Lisans ve Doktora Université de Paris-I/Panthéon-Sorbonne 1984, DPLG Ecole d’Architecture Paris-Villemin 1986
  • Ekin Çoban Turhan (Yedek Üye) | Lisans GÜMMF 1996, Y. Lisans ODTÜ 2000
  • Gül Güven (Yönetim Kurulu Temsilcisi) | Lisans İTÜ 1988, Y. Lisans ODTÜ 1993

Jüri çalışmalarının katılımcı, çoğulcu ve şeffaf olabilmesi için aday gösterme sürecinin de katılıma ve önerilere açık bir şekilde yapılması önemseniyor. Bu kapsamda konunun web, sosyal medya, e-posta vb. yollar ile tüm mimarlık ortamlarında duyurularak dileyen herkesin başvuru ve aday gösterme sürecine aktif olarak katılımı amaçlanıyor. Konu ile ilgili #TSMD2024Ödülleri etiketi ile yapılan paylaşımların, sosyal medyada bu sürecin şeffaf takibinin ve geniş katılımın önemli bir aracı olacağı belirtiliyor. Ayrıca, daha geniş bir coğrafi katılımın elde edilmesi amacıyla Türkiye’deki üniversitelerin mimarlık bölümleri, Mimarlar Odası Şubeleri ve tüm mimarlık platformları aday göstermeye ve katkı koymaya davet ediliyor.

Bu çerçevede, yukarıda verilen kategorilerdeki başvuru ya da adayların en geç 31 Temmuz 2024 tarihine kadar jüriye ulaştırılmak üzere TürkSMD merkezinin info@tsmd.org.tr adresine iletilmesi bekleniyor. Adayların, ödül kategorisi ve neden aday gösterildiğine dair kısa bir bilgi notu ile bildirilmesi yeterli olacak. Yapı Ödülü başvuru ya da adayları için yapılara ait künye, ruhsat bilgisi ve fotoğraflar (yüksek çözünürlüklü) eklenmesi gerekiyor. Adaylar ve başvurular info@tsmd.org.tr e-posta adresine iletilmenin yanı sıra istenirse Instagram üzerinden #TSMD2024Ödülleri etiketi ile de paylaşılabilir.

Bu araştırma oy çokluğuna dayalı bir ön değerlendirme ya da bir anket çalışması olmayıp, jüriye veri sağlamaya yönelik bir destek olarak algılanmalı. Jüri değerlendirmesini yaptıktan sonra Yapı Ödülü Adayları Kısa Listesi kamuoyu ile paylaşılacak. Kısa listedeki projelerin belirli bir sunum formatı çerçevesinde Jüri tarafından değerlendirilmesi sonrası ödül sahipleri belirlenecek.