Gabriel Garcia Marquez Kütüphanesi

Mimari Tasarım
SUMA Arquitectura

Proje Yeri
Barselona, İspanya

Tamamlanma Tarihi
2022

Toplam İnşaat Alanı
4294 m²

Fotoğraflar
Jesus Granada

SUMA Arquitectura tarafından tasarlanan, EU Mies van der Rohe “Emerging Architecture” ödüllü Gabriel Garcia Marquez Kütüphanesi, Barselona kent planına yaptığı göndermeler, kütle kurgusu ve malzeme seçimleri ile hem yerel hem çağdaş bir tasarım olmayı başarıyor.

Gabriel Garcia Marquez Kütüphanesi, Barselona’daki otuz yıllık kültür sanat yapısı yapma hedefini zirveye çıkartan öncü bir simge. Kütüphane, yıllarca önemli yatırımlardan mahrum bırakılmış ve “halkın sarayı”nı talep etmiş bir mahallede, işçi sınıfına hizmet veriyor. IFLA’ya göre, “dünyanın en iyi yeni kütüphanesi” olarak nitelendirilen bu yapı, mahalle sakinleri için keyfini sürecekleri mekanlar barındırıyor. 

Kütüphanenin yontulmuş formu, katlanmış sayfaları olan istiflenmiş kitap bloklarını çağrıştırıyor. Kütüphane, yaya sirkülasyonuna olanak tanıyan ve açık alan üzerinde eğimli bir şekilde yükselen bir plaza üzerinde yer alıyor. Alandaki mevcut ağaçların çevrelediği plaza, mahallenin yaya aksını ve kültürel eksenini genişleten bir kentsel salon yaratıyor. Kütüphane, Barselona’nın Eixample bölgesinin plan kurgusundaki karakteristik pahını, şimdi Carmen Balcells Meydanı’na açılan bir sokak kesişiminde yeniden yorumluyor. Bu 45 derecelik pah, kuzey güney eksenine paralel şekilde tüm kütüphaneyi kesiyor. Üçgen avlu, cephe tasarımlarıyla dolaylı ışığı alırken polis merkezinin cephesini görmekten kaçınarak sokaktaki ağaçlara bir bakış sağlıyor. Yapı, üç dikey çekirdek ve tepe aydınlatmalı merkezi bir üçgen atriyum etrafında 5 kata dağılıyor. 

Yapının en bağımsız ve açık planlı alanları, farklı ahşap desteklerle birbirine bağlanan üçgen bir avlu etrafındaki üç çekirdek üzerine oturuyor. Çekirdeklerin geometrisi ve konumu, atriyum içindeki ve çevresindeki dolaşımı harekete geçiriyor, kütüphane boyunca güzergahları ve manzaraları çoğaltıyor, aynı zamanda boşluğu spiral bir merdivenle merkezcil, bağlayıcı bir alana dönüştürüyor. Projeye, çağdaş kütüphane modelini yeniden tanımlamaya yönelik programatik bir araştırma eşlik ediyor. Ekosistemler koleksiyonu için yerel ve küresel, resmi ve gayri resmi durumlar analiz ediliyor. Sonrasında bilgiye erişim, bilgi alışverişi ve bilgi üretme deneyimini teşvik etmek için birleştiriliyor ve bütünsel olarak tasarlanıyor.

“Gösteri Meydanı”nından “Fikirler Forumu”na, ya da “Okuma Sarayı”na, kütüphane bir peyzaj sunuyor; herkesin kendine ait bir alan bulabildiği bir karşılaşma döngüsü barındırıyor. Kütüphane, LEED Gold Sertifikası ile akredite edilmiş pasif ve aktif olmak üzere çok sayıda enerji verimli ve sürdürülebilir stratejiye sahip. Güneş bacası görevi gören atriyum; güneş korumasını ve doğal aydınlatmayı optimize eden reçineli hafif, havalandırmalı fiberglas zarf; sanayileşmiş ve prefabrik yapı sistemleri; yapısal ahşaptan düşük emisyonlu malzemeler ve sera gazı depolama; fotovoltaik paneller; geri dönüştürülmüş yağmur suyu bu stratejilerden bazıları olarak sıralanıyor. Ahşap strüktür sadece yük taşıma gereksinimlerini çözmekle kalmıyor, aynı zamanda mekanları nitelendiriyor, ölçeklerini ve karakterlerini tanımlıyor, kullanıcıyı yönlendirerek sirkülasyonu düzenliyor ve tutarlı bir ekosistem oluşturmak için mimari ve programatik unsurların geri kalanıyla birlikte bütünsel olarak tasarlanıyor. Yapısal sistem temel olarak lamine keresteler ile çözülüyor. Tekil ve güçlendirici çelik elemanlarla, marangozlara uygun doğrama ve montaj ile birlikte bu zamana kadar Avrupa inşaat tarihinin en büyük açık hacmi oluşturuluyor.