Thapar Üniversitesi Öğrenim Laboratuvarı

Mimari Tasarım
McCullough Mulvin Architects

Proje Yeri
Patiala, Hindistan

Tamamlanma Tarihi
2019

Toplam İnşaat Alanı
30809 m²

Fotoğraflar
Christian Richters

Mccullough Mulvin Architects ve Designplus Associates Services tasarımı Thapar Üniversitesi Öğrenim Laboratuvarı, coğrafyadan ilham alan katı geometrik formları yerel inşa teknikleriyle birleştirmiş.

Thapar Üniversitesi Öğrenim Laboratuvarı, yenilikçi bir buluşma alanı, eğitim için katalizör ve öğrenciler için şehir olacak şekilde karmaşık forma ev sahipliği yaparken kullanıcılarını uzamsal mekanda yolculuğa çıkarmak için tasarlanmış. Yapı, her biri uzun kırmızı Agra taşından hacimlerin içinde, beyaz mermer detaylara sahip bir kütüphane, konferans salonları ve bir fen fakültesinden oluşuyor.

130m x 130m boyutlarında kare podyum formun arasından geçerek havalandırma sağlarken her iki ucunda bulunan devasa rampalar ile yaya yolunun doğal bir uzantısı oluyor. Meydanda bulunan çeşmeler ve uzun beton yapı; öğrencilere, günün sıcağında serin gölgesinde toplanabilecek olanaklar sunmasının yanı sıraen sıcak zamanlarında sıcaklığın düşmesine yardımcı oluyor.

Üç bina, oldukça farklı karaktere sahip otuz metrelik yüksek atriyum alanına sahip. Kütüphane boyunca fermuar gibi incelen boşluk, bilim binası,  manzara üzerinde uçuşan amfiler; dramatik merdivenlerle geçiliyor. Işık, ağaçlarla dolu çatılardan zemine sızarak podyumun altına dek ulaşıyor.

Yapı, bir dizi farklı ölçekte bir araya gelmiş betondan kütleden oluşuyor. Dev kolonlardan oluşan ızgara, podyumu tutarak kütüphanedeki kolonları birbirine dokunmasını sağlıyor.  Sırt sırta asılı 6 tiyatro salonuna sahip konferans binası, aynı zamanda hareketli merdivenlerin başlangıç noktası haline geliyor.

Yapının kütleleri coğrafyadan ilham alan katı geometrik formlardan oluşuyor. Hint mimarisinin geleneklerine duyarlı bir yer duygusu oluşturulması hedeflenirken Muson ikliminde güçlü sürdürülebilirlik ve çevresel kaygılar üzerine kurulan konsept; yerel inşa teknikleri ve malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Soğutma ve gölgelenme sayesinde güneş ışınlarını sınırlandırılırken  havuzlu podyum yerel bir mikro iklim yaratmış. Doğa, mevcut ağaçlardan, ışığın süzüldüğü çatılara oradan da yeni peyzaja kadar uzanır.