Taş Yuva Amfitiyatrosu

Mimari Tasarım
3andwich Design / He Wei Studio

Proje Yeri
Weihai, Çin

Tamamlanma Tarihi
2019

Toplam İnşaat Alanı
280

Fotoğraflar
Jin Weiqi

3andwich Design / He Wei Studio tasarımı Taş Yuva Amfitiyatrosu terk edilmiş endüstriyel kalıntılar üzerinde kültürel konsept çözümleri üreterek bölgedeki kamusal alan eksikliğini uzun vadeli gidermeyi amaçlıyor. 

1990’lardan bu yana, Çin’in hızlı kentleşmesiyle birlikte Weihai kentinde çok sayıda taş ocağı keşfedilmiş. 3andwich Design / He Wei Studio, devletin çevre korumasına verdiği önemi artırması üzerine kapatılan ve atıl kalan taş ocaklardan biri olan bu alanı, yerel halkın yararına olacak bir kamusal mekana dönüştürmek istemiş. Alan araştırması sırasında tesadüfen bulunan “Shi Wozi” (Taş Yuva) olarak adlandırılan küçük boyutlu taş ocağının çekiciliği, tasarımcıları kendine hayran bırakırken yıllar süren erozyondan sonra kavisli bir el formuna bürünen taş ocağının hangi kamusal işleve hizmet edeceği, projedeki en büyük soru olmuş. Mimarlara ilham kaynağı olan Antik Yunan amfitiyatrolarına analojik bir yaklaşımla, bir açık hava tiyatrosunun kamusal bir alan olarak, toplantılar, müzik ve tiyatro festivalleri için halka açık bir iletişim meydanı olarak kullanılması hedeflenmiş. Taş ocağından kalan yay şeklindeki çukur, amfitiyatronun akustiği sağlayan arka duvarı olarak herhangi bir işlem görmeden korunmuş. Taş ocağının çukur formlu duvarı, performansın en önemli içeriği olarak, sahnenin sadece arka duvarı değil aynı zamanda en önemli sanatçılarından biri olmuş. Sahnenin yatay düzleminden başlayarak hafifçe yükseltilen ve sahneyi saran seyirci alanı ile sahnenin formu, simetri gözetilmeden orijinal araziye göre uyarlanmış. Seyirci alanının altına, depo, tuvalet ve kafe gibi işlevlere hizmet eden mimari bir yapı eklenmiş. Yapı malzemesi olarak arazideki kazıdan elde edilen taşlar kullanılmış ve cephede Fransız pencereler ile düzenli görünüm kazandırılmış. Binanın iki yanına, sahne alanına giriş çıkış için düzenlenmiş, etrafı yüksek ve büyük duvarlarla çevrili dolambaçlı basamaklar ve rampalar yerleştirilmiş. Arazinin tarihini yansıtan bir mağara hissi yaratan proje, peyzajı mimariyle harmanlıyor. Terk edilmiş endüstriyel kalıntılar üzerinde kültürel konsept çözümleri üreten tasarım, bölgedeki kamusal alan eksikliğini uzun vadeli gidermeyi amaçlıyor.