Tarihi Sıra Dükkanlar’da ÖzerÜrger Mimarlık İmzası

İstanbul’un kültürel mirasının en önemli yapılarından biri olan ve iBB Miras tarafından İBB İstanbul Tasarım Müzesi işleviyle yeniden kullanıma açılan Süleymaniye Camii Külliyesi’ndeki Sıra Dükkânlar’ın restorasyon projesi ÖzerÜrger Mimarlık ve Emrah Köşgeroğlu imzasını taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak İBB İstanbul Tasarım Müzesi işleviyle yeniden kullanıma kazandırılan Süleymaniye Camii Külliyesi’ndeki Sıra Dükkânlar’ın restorasyon projesi Özer\Ürger Mimarlık ve Emrah Köşgeroğlu tarafından tasarlandı.

Süleymaniye Külliyesi’nin ayrılmaz bir parçası olan toplam 53 dükkân asırlar boyunca üretimleriyle İstanbul’a hizmet vermiş, 1950 yılındaki onarımlar sonucu özgün iç mekân kurgusunu kaybetmiş, son yıllarda ise kendi haline terk edilmişti. Sıra Dükkânlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakiyle 2023 yılında Özer\Ürger Mimarlık ve Emrah Köşgeroğlu tarafından yürütülen restorasyon projesi ile yenilendi. İBB Miras tarafından İBB İstanbul Tasarım Müzesi olarak yeniden işlevlendirilen Sıra Dükkanlar, 31 Ocak Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlıyla gerçekleşen törenle kapılarını açtı.

İBB İstanbul Tasarım Müzesi, zanaat, tasarım ve kültür sanat alanında bir araya gelen farklı bileşenlerin dinamizmiyle bölgeyi yeniden canlandırmayı hedefliyor. Müzede tarihî alanda konumlanan atölyelerde kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yanı sıra aydınlatmadan mobilyaya, tasarımdan kültür-sanata geniş bir yelpazede saygın marka ve kurumlar İstanbullularla buluşacak. Müze; sosyal mekânları, zanaatkâr, tasarımcı ve sanatçıları bir araya getiren dükkânları; İstanbulluları buradaki üretimin bir parçası yapacak atölye ve etkinlikleriyle bölge için bir çekim merkezi olmayı hedefliyor.

UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Mirası Listesi’ne kabul edilen dört bölgeden biri olan Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle dönemin baş mimarı Sinan tarafından 1550-57 yılları arasında inşa edildi. Merkezinde cami bulunan külliye; medreseler, sıbyan mektebi, imaret, dârüşşifâ, hamam, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi ile Mimar Sinan Türbesi gibi yapıları barındırıyor. Süleymaniye Külliyesi’nin ayrılmaz bir parçası olan Sıra Dükkânlar, Süleymaniye Camii’nin doğu tarafındaki avlu duvarı ile Dârülhadis Medresesi’nin altında, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bir sıra halinde yer alıyor. İşlevlerine ve üretimi yapılan ürünlere göre adlandırılan bu dükkânlar; dökmeci esnafının bölgedeki yoğunluğundan ötürü “Dökmeciler Çarşısı” olarak da biliniyor. Rabi ve Salis Medreseleri’ne bakan kısmında 35, Dârülhadis Medresesi altında ise 18 dükkân olmak üzere tarihi çarşıda toplam 53 dükkân bulunuyor.