Benim Mahallem (My Neighborhood) | UN-Habitat Urban Lab

UN-Habitat Urban Lab, daha sürdürülebilir ve dirençli şehirler yaratmayı amaçlayan kentsel tasarım ilkelerini barındıran Benim Mahallem adlı bir rehber yayınladı.

UN-Habitat Urban Lab, tarafından yayınlanan, mahalle ölçeğinde uygulanabilir eylemler içeren rehber; ulaşım, yerel kentsel girişimler, konut, kamusal alanlar, kamu hizmetleri ve daha fazlası gibi kilit sektörlere yanıt veren entegre bir yaklaşım sunmaya çalışıyor.

UN-Habitat’ın yayını, her biri kentsel yaşamın arzu edilen yönlerini vurgulayan beş temaya ayrılmış: Kompakt Şehir, Bağlantılı Şehir, Kapsayıcı Şehir, Canlı Şehir ve Dirençli Şehir. Temel kentsel aktörlerin iş birliği yapmasına ve yerel ölçekte çözümler tasarlamasına yardımcı olacak uygulanabilir ilkeler sunuyor. Yayının nihai hedefi, herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi için elverişli bir ortam sağlayan alanlar olarak anlaşılan iyi mahallelerin oluşturulmasına yardımcı olmak. Mahalle ölçeği, mahalleyi besleyen şehir genelindeki sistemlerin perspektifini kaybetmeden bu stratejilerin maksimum etkisini sağlıyor.

Bu bölümler birlikte biçim, dağılım yakınlığı, çeşitlilik, yoğunluk ve bağlanabilirlik gibi çeşitli mekansal göstergeleri kapsıyor. El kitabı, konuları birbirinden kopuk kategorilere ayıran doğrusal bir yaklaşım oluşturmak yerine, mahallelerin, sokakların, açık alanların ve bina birimlerinin mekânsal boyutlarını birbirine bağlamayı ve bu arzu edilen özelliklerin her ölçekte nasıl işlediğini ve birbirine nasıl bağlı olduğunu vurgulamayı amaçlıyor.