Tanımsız Hizmetler Bürosu Sergisi İki Etkinlikle Sona Eriyor

SALT Galata’da 15 Temmuz’a kadar görülebilecek olan T.H.B. sergisi paralelinde, 13 Temmuz tarihinde sergi sanatçılarından David Bernstein’a, çay uzmanı Ece Erel’in eşlik edeceği bir çay seremonisi düzenlenecek. 14 Temmuz tarihinde ise sanatçı Gülşah Mursaloğlu, T.H.B. sergisinden sanat ile sanat dışı olanın ilişkilenme biçimlerini irdeleyen işleri yorumlamaya açacak.   

David Bernstein ile Obsessy Çay Seremonisi
13 Temmuz, 16.00-19.00
SALT Galata, Kat -1

Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.) sanatçılarından David Bernstein’a sertifikalı çay uzmanı Ece Erel’in eşlik edeceği bu seremonide özel harman çay ikramı yapılacak. Herkesin katılımına açık olan program Bernstein’ın, alet edevat gibi görünen ve izleyiciyi olası kullanım alanlarını düşünmeye sevk eden nesnelerle oluşturduğu Obsessys [Merakı Mucip Nesneler] (2017-2018) projesi çevresinde gerçekleştirilecek. Bu tanımsız seansta katılımcılar, hem sunulan nesnelerle ilişki kurmaya hem de çağrıştırdıkları üzerine sanatçı ve birbirleriyle konuşmaya davet edilecek.

SALT Galata’da 15 Temmuz’a kadar görülebilecek olan T.H.B. sergisi paralelinde düzenlenen programın dili İngilizce’dir.

Tanımsız Hizmetler Bürosu: Gündeliğin Estetiği
Gülşah Mursaloğlu ile İş Yorumları
14 Temmuz Cumartesi, 16.00
SALT Galata, Kat -1

Sanat üretim süreçlerinde ilişkiler ağı nasıl şekillenir? İşlevden bağımsız kurulan ilişkiler ve zamanla meydana çıkan parametreler bütünü hangi aşamada üretimin bir parçası hâline gelir?

Sanatçı Gülşah Mursaloğlu, SALT Galata’daki Tanımsız Hizmetler Bürosu sergisinden sanat ile sanat dışı olanın ilişkilenme biçimlerini irdeleyen işleri yorumlamaya açacak. Katılımcılar eşliğinde seçili işler, mekândaki maddesel boyutlarının yanı sıra üretim amaç, süreç ve sunumlarındaki görünmez bağlantılar bakımından değerlendirilecek.

Serginin kapanışından bir gün önce herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek programın dili Türkçe’dir.