T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

“T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması”, Meserret Sokak’ın gündelik yaşam-kültür-gençlik-sanat etkileşiminde kamusal alan lehine geliştirilmesi için yenilikçi önerilerin saptanarak öne çıkarılmasını amaçlıyor.

“T.C. Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması” aracılığıyla Meserret Sokak’ın mekansal kalitesi yüksek, nitelikli ve canlı bir kamusal açık mekan olarak tasarlanması; güvenli, konforlu gece ve gündüz kullanım imkanlarıyla kentsel yaşam ortamına katkıda bulunması; kentsel peyzaj etkilerinin değerlendirilmesi; farklı sanatsal, kültürel performanslara yönelik senaryolar ve kamusal kullanım önerileriyle kent kültürünün desteklenmesi bekleniyor. Önerilecek tasarım desteğinin görsel ve fiziksel türdeşleştirme reflekslerine mesafeli kalarak kent ekolojisinin canlı ve cansız biçimlerince çokluk ve çoğulculuk üreten dinamiklerine duyarlı olması arzu ediliyor. Bu çerçevede yaya deneyimlerini çoğaltan, farklı yaş ve fiziksel beden koşullarının bir arada olabilme imkan ve konforlarını gözetmeye yönelik donatı ve malzeme tercihleriyle mevcut yaşantı standartlarını yükselten önerilerin ortaya çıkarılması isteniyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Soru sorma için son gün: 17.05.2020
Yanıtların gönderilme tarihi: 24.05.2020
Proje teslim son tarihi: 26.06.2020
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 04.07.2020

Jüri
Burak Altınışık, Dr. Mimar (DEÜ)
Didem Altun, Dr. Mimar (DEÜ)
Sevince Bayrak Göktaş, Dr. Mimar (İTÜ)
Eda Ekim Yılmaz, Peyzaj Yüksek Mimarı (İTÜ)
Sertaç Erten, Dr. Şehir Plancısı (ODTÜ)
Murat Şahin, Yüksek Mimar (YTÜ)
Burçin Yıldırım, Yüksek Mimar (İTÜ)

Ödüller
Profesyonel kategorisi (A) için 3 eşdeğer ödül: 15.000 TL
Öğrenci kategorisi (B) için 3 eşdeğer ödül: 2.500 TL