Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Fikir Yarışması 2021: Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları

Rönesans Holding’in her yıl düzenlediği Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Fikir Yarışması’nın 2021 konusu; sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu olarak pandemi ile değişen ve pandemi sonrası dönüşebilen mekanların tasarımı.

Rönesans Holding’in düzenlediği ve her yıl olduğu gibi bu sene de ana teması “sürdürülebilirlik” olan yarışmanın 2021 konusu ise “pandemi ile değişen yaşam alanları” olarak belirlendi.

Pandemi koşullarında; eğitim, sağlık, barınma, çalışma, turizm, sosyal ve kamusal hayat gibi tüm alanlarda sağlıklı sürdürülebilir bir yaşamı devam ettirebilmek için mimari mekansal yapıların değişmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu süreçte, dijital dünya da hayatımızda büyük bir yer edindi.

Pandemi sürecinde sürdürülebilir sağlıklı bir yaşamı sağlayabilmek için salgının getirdiği izole yaşam ile insanoğlunun doğasında olan birlikte yaşamın bir arada düşünülmesi gerekiyor. Bu sebeple, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu olarak pandemi ile değişen ve pandemi sonrası dönüşebilen mekanların tasarımı yarışmanın ana konusunu oluşturuyor.

Yarışmacılar seçecekleri alan üzerinde “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları” kapsamında 3 ana fonksiyon başlığı altında tasarımlarını oluşturacak. Bunların dışında eklemek istedikleri fonksiyonlar olursa, ekleyebilirler.

1. Barınma Alanları
Pandemi ile hayatımıza giren izole yaşam ve dönüşüme uygun sürdürülebilir sağlıklı yaşam için yeni mekansal tasarımlar yapılacak. Yeni dizayn kurgusu mimarinin yanı sıra teknoloji, mühendislik, peyzaj kapsamları ile desteklenebilir (Havalandırma, steril alanlar, uv filtre alanları, ve teknolojik anlamda değişiklikler de öngörülebilir.) (Örneğin aşı tesislerinde bulunan dışardan gelindiğinde kıyafetlerimizi bıraktığımız, eşyaları bıraktığımız uv’li veya havalandırmalı mekanların kurgulanması).

2. Sosyal Alanlar
Toplumsal ihtiyaç olan bir arada olma durumu pandemi koşullarında yeniden ele alınacak. Yeniden tasarlanan bu mekanlar pandemi ve sonrasına hizmet verecek şekilde esnek kurgulanacak. Sosyal aktivite alt fonksiyonu için yarışmacı serbest.

3. Çalışma Alanları
Sürdürülebilir yaşamımızın önemli parçalarından olan çalışma hayatı pandemi döneminde yeni bir boyut kazandı. Bu süreçte birçok kişi home-ofis olarak çalıştı. Bu durum değerlendirilerek pandemi koşullarında sürdürülebilir bir yaşamda çalışma hayatının nasıl olacağına dair yeni fikirler ve tasarımlar oluşturulacak. (Teras çatılarda üretim, evlerin ofis olarak kullanılması, ticaretin online olması vs…)

Yarışmaya Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avrupa’daki üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra 2021 yılında mezun olacak olanlar da katılabiliyor.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2021
Projelerin sisteme son yükleme tarihi: 23 Mayıs 2021
Seçici kurul değerlendirme: 31 Mayıs-01 Haziran 2021
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2021 Webinar – final duyuru: 03 Haziran 2021

Jüri
Prof. Dr. Füsun Demirel, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşin Sev, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç. Dr. Nuri Serteser, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ödüller
Birincilik ödülü: 20.000 TL
İkincilik ödülü: 16.000 TL
Üçüncülük ödülü:14.000 TL
Mansiyon ödülü: 10.000 TL
RGY (Rönesans Gayrimenkul Yatırım) özel ödülü: 10.000 TL
Kentsel gelişim ve değerlendirme ödülü: 10.000 TL
Yenilikçi fikir ve detay çözüm ödülü: 10.000 TL
İyi uygulama ödülü: 10.000 TL
Görsel tasarım ödülü: 10.000 TL
Sosyal sürdürülebilirlik ödülü: 10.000 TL