Sunflower

Valentino Gareri Atelier, 3D baskı ile üretilen 19 konuttan oluşan Sunflower isimli sürdürülebilir bir dairesel yerleşim tasarladı.

Valentino Gareri Atelier, Steve Lastro of 6Sides ve Delos ile çok disiplinli bir iş birliğinin sonucu olarak yenilikçi bir yerleşim konsepti üretti.

Sunflower isimli proje, pandemi sırasında yüksek yoğunluklu şehir merkezlerinden küçük kasabalara ve kırsala kaçma isteğinin güçlü bir şekilde artmasıyla yeni bir şehir modeli tanımlama ihtiyacı üzerine geliştirilmiş.

Sunflower, düşük yoğunluklu alanlar için üretilen ve 19 konuttan oluşan bir köy. Tek katlı evler 3D beton baskı teknolojisi ile inşa ediliyor. Baskı makinesi merkeze yerleştiriliyor ve bir tabla sayesinde etrafında dönerek tüm evleri sırayla üretiyor. Bu yöntem, şantiye aşamasında daha az toprak kullanıldığı için geleneksel yöntemlere kıyasla daha sürdürülebilir bir inşaat süreci sağlıyor.

Konutlar, merkezi bir ortak alan etrafında bir ayçiçeğine benzer şekilde radyal olarak sıralanıyor. Fotovoltaik paneller, çatılarda tıpkı ayçiçekleri gibi güneş enerjisini yüksek verimle kullanmak üzere konumlandırılıyor. PV paneller sadece güneşe en çok maruz kalan çatılara kuruluyor, biriken enerji tüm köyle paylaşılıyor ve cepheler, güneş yönelimine göre en iyi performansı elde etmek üzere şekillendiriliyor. Temiz enerji akülerde toplanıyor ve yerden ısıtma sistemi, klima ve elektrikli arabalar için kullanılıyor.

Ayrıca, çatı eğimi, yağmur suyunun (tuvalet ve sulama için) bir su deposunda toplanmasını sağlıyor. Üretilen konut geometrisi, doğal havalandırma sayesinde iklimlendirme enerjisi ihtiyacını azaltan “baca etkisini” artırıyor.

Dairesel konfigürasyon, gerekli yol miktarını ve arabalara olan bağımlılığı azaltarak konutları birbirine bağlamanın daha sürdürülebilir bir yolunu teşkil ediyor. Birden çok köyün birleşimi, çok merkezli yeni yeni bir şehir modeli oluşturuyor.

Kendi kendine yeten, enerji tasarruflu bu konutlar, bilimsel çalışmalar sonucu nihai şeklini alan sürdürülebilir “makineler” olarak tasarlanmış.