“Spekülatif Mekânlar” Sergisi 25 Ocak’ta Açılıyor…

Kare Sanat Galerisi 25 Ocak – 25 Şubat tarihleri arasında “Spekülatif Mekânlar” Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Günümüz sanatçılarından Burcu Aksoy, Can Aytekin, Çağla Sel, Monika Bulanda, Murat Germen, Seher Uysal ve Seydi Murat Koç’un resim, fotoğraf ve video gibi farklı tekniklerdeki yapıtlarının yer aldığı ve küratörlüğünü İpek Yeğinsü’nün üstlendiği sergi, güncel sanatta mekân kavramına yönelik yaklaşımların disipliner ve kavramsal çeşitliliğini irdelemeyi; izleyiciyi bu farklı önermelerin yarattığı karmaşık yapının ortasında bırakarak, ona zihinsel ön kabullerini sorgulayabileceği bir alan sunmayı amaçlıyor.

Mimarinin sınırlarını net olarak belirlediğini iddia ettiği fiziksel mekânlar, günümüz sanatçıları için çoklu anlam katmanlarına yönelik araştırmaların temel çıkış noktalarından biri olmayı sürdürüyor. İçlerine aldıkları, dışarıda bıraktıkları, dayattıkları, temsil ettikleri, simgeledikleri, yansıttıkları ve soğurduklarıyla mekanlar, göründüğünden çok daha muğlak ve geçirgen sınırlara sahip. Üstelik bu sınırlar, dijital mekan kavramının ortaya çıkışıyla daha da büyük bir hızla çözünmeye ve dönüşmeye başladı. Mekânın sürekli parçalanıp yeniden birleşen ve tanımını tanımsızlıkta bulan akışkan imgesi bir yandan sanatçılar için yeni deney alanları açarken, diğer yandan gerek içsel, gerek toplumsal çatışmaların en belirgin görünürlük düzlemlerinden biri haline geliyor. Doğal ile insan yapımı, kırsal ile kentsel mekânlar arasında yoğun olarak duyumsadığımız gerilimlerin yanı sıra, özellikle zaman boyutunun devreye girmesiyle bellek ve tarihsellik, iktidar ve güç ilişkileri gibi kavramlar mekânın ne olduğuna dair tartışmalara güçlü bir biçimde dahil oluyor.

Bu süreçte mekân, öznenin sınırlarını da kendi uğradığı çözünmenin içine çekerek, bireyin bütünlüğünü onun kendi zihinsel karmaşası üzerinden tehdit eder duruma geliyor ve böylece “spekülasyonların” tam ortasında duran bir el bombasına dönüşüyor. Sergi, mekânın bu spekülatif karakterine odaklanarak, onun üzerinden işleyen diyalektiğin farklı bireysel ve toplumsal yönlerini gözler önüne seriyor.