Somewhere to Live

Prof. Geoffrey Payne’in yeni kitabı Somewhere to Live, Practical Action Publishing tarafından yayımlandı.

Yarım asırlık bir deneyime sahip olan, kentsel toprak ve konut sorunları üzerine çalışmış  Professor Geoffrey Payne, yeni kitabında; iklim değişikliği ve pandemi ortamında kentin ekonomik ve sosyal gelişiminde ve kültürünün korunmasında karşılaşılan karmaşık ve çok boyutlu sorunları ele alıyor. İnsanlığın yaşam krizi ile karşı karşıya kaldığı bu dönemde bunun ifadesi arsa ve konutta görüldü. Ancak, Covid-19 bir uyandırma servisi görevi yapıp insanların birbirine ve gezegene nasıl davranmaları gerektiği konusunu yeniden düşündürdü. Bu kitap, krizi olanağa nasıl dönüştürülebileceğini gösteren yaratıcı fikirler öne sürüyor. Konut ve arsa konusunda talebe duyarlı çeşitli yaklaşımları gösteren yerkürenin her bölgesinden pek çok örnek durumu barındıran kitabında aynı zamanda daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için neler yapıldığına dair ayrıntılar da bulunuyor. Farklı yaklaşımlarla, arsa ve konut temininde “devlet eliyle” modelinden “piyasa” modeline kadar değişen farklı modeller inceleniyor ve neo-liberal model de eleştiriliyor. Onun yerine, pragmatik, sürdürülebilir kentsel gelişme öneriliyor. Somewhere to Live, hikaye benzeri üslubu sayesinde öğrencilerin kolayca okuyabileceği, araştırmacı ve akademisyenler için de derin analizler içeren bir kitap.