İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması’nın konusu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi eğitim ve araştırma binaları ile bu binalara hizmet edecek sosyal-kültürel tesisler ve barınma amaçlı yapıların yerleşke yaşantısı bütünlüğü içinde tasarlanması.

Bu yarışma ile; İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi için ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların; işlevsel ve yenilikçi çözümlerin aranması, doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve mimari müellif/müelliflerin belirlenmesi, güzel sanatların teşviki, mimarlık mesleğinin ve mesleki etik değerlerin gelişmesi, katılımcıların ulusal-uluslararası rekabet gücü kazanmaları için uygun ortamın sağlanması hedefleniyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Soru sorma için son tarih: 06.04.2022
Cevapların ilan tarihi: 11.04.2022
Projelerin son teslim tarihi: 07.06.2022
Projelerin kargo ile teslim alınması için son tarih: 09.06.2022
Jüri çalışması başlangıcı: 17.06.2022
Kolokyum ve ödül töreni: 02.07.2022

Jüri
Deniz Aslan (Mimar, Doç. Dr., DS Mimarlık)
Alişan Çırakoğlu (Mimar, CAA Studio)
Ergun Dinçer (İnşaat Mühendisi, Er-Efe Mühendislik)
Emre Ergül – Jüri Başkanı (Mimar, Dr. İEÜ Öğr. Üyesi)
Hikmet Sivri Gökmen (Mimar, Prof. Dr. DEÜ Öğr. Üyesi)
Hüseyin Kahvecioğlu (Mimar, Prof. Dr. İÜ Öğr. Üyesi)
Semra Uygur (Mimar, Uygur Mimarlık)

Ödüller
1. Ödül: 350.000 TL
2. Ödül: 270.000 TL
3. Ödül: 200.000 TL
Mansiyon: 90.000 TL x 5 adet