Şerife Bilgili Ercantürk’ün İlk Kişisel Sergisi Artweeks@Akaretler’de…

Artweeks@Akaretler, Şerife Bilgili Ercantürk’ün “-2” isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Şerife Bilgili Ercantürk’ün “-2” isimli ilk kişisel sergisi açılıyor. Genellikle büyük boyutlu tuval çalışmalarıyla yaşamından deneyimlediği olayları üretim sürecinin bir parçası olarak ele alan Şerife Bilgili Ercantürk, çalışmalarında dışavurumcu yönelimli teknikleriyle, üstü kapalı imgelerinin muğlaklaştırdığı anlatımı izleyiciyle bir araya geliyor.

Sanatçının Artweeks@Akaretler bünyesinde yer alan ilk kişisel sergisi; hayata dair olanların bir şekilde yoldan çıkmasıyla, başlangıcı “0” değil, “-2” kabul eder.

Sergi; beş inşaat merdiveninin, yaratılan beyaz temsili bir boşlukla sonsuzluğa gönderildiği enstalatif bir çalışmayla başlıyor. Serginin isminin yapı ile ilişkili çağrışımı ve merdivenin yarattığı metafor yerleştirmenin mekân üzerinden okunmasına olanak tanıyor. Hayatın bütün olasılıklara açıklığını çağrıştırması bakımından bir hazır nesne olarak merdivenin kullanımı hayatın akışını sorguluyor.

Eserlerin arasındaki bağlantıyı sağlayan ham bir mekanda gerçekleşen serginin genel yaklaşımı; Ercantürk’ün görsel belleğinin birikimleriyle şekilleniyor. Ercantürk, genellikle büyük boyutlu çalışmayı tercih ettiği tuvallerinde temel görsel öğelerini belli bir ritimle yüzeye dağıtırken; damlatma, fırlatma, kazıma gibi farklı teknikleri kullanyor. Tuval yüzeyine; inşaat malzemeleri, demir testereleri, beton, çekiç ve kilitler, rulman ve makina parçaları monte ediyor.

Akaretler Sıraevler 4 numaralı binada, sanatseverlerle buluşacak sanatçının ilk kişisel sergisi, 22 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.