Salt Galata‘da İstanbul Nasıl Bir İstanbul’du? Söyleşisi 16 Eylül’de

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi‘nden Prof. Dr. Murat Güvenç ve Yağmur Yıldırım, Reşad Ekrem Koçu 1940’lı yıllarda İstanbul Ansiklopedisi‘ni yazarken İstanbul nasıl bir İstanbul’du? ve 1970‘lere kadar uzanan bu süreçte kentin dönüşümü nasıl gerçekleşti? soruları üzerine düşüncelerini 16 Eylül Cumartesi günü Salt Galata’da düzenlenecek söyleşide paylaşacak.

“Reşad Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi‘ni yazarken İstanbul nasıl bir İstanbul’du?”, “Ansiklopedinin yazıldığı 1940’lı yıllardan 1970’lere kadarki süreçte kent ve kentliler nasıl dönüştü?”, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Güvenç ile mimar Yağmur Yıldırım, 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek söyleşide bu soruların izini sürecek. İstanbul’un “popülist modernleşme” ve büyüme süreci, Menderes dönemi yıkımları, kente göçün yoğunlaşması, gecekondulaşma ve dönüşen kentte gündelik yaşam gibi konular ele alınacak. Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi sergisi kapsamında hazırlanan program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

Prof. Dr. Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü. Aynı zamanda İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Daha önce Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Tarih Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Güvenç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kentsel coğrafyalar, siyasi coğrafya, kent tarihi, veri madenciliği, görselleştirme, sayısal-beşeri çalışmalar alanlarında araştırmaları ve yayımlanmış eserleri bulunuyor.

Yağmur Yıldırım, Kadir Has Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü’nde öğretim görevlisi ve aynı üniversitenin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Programı’nda doktora öğrencisi. Araştırma alanları arasında toplumsal cinsiyet ve mekân, mekânsal adalet, feminist tarihyazımı bulunuyor. 2014 yılından beri Açık Radyo’da haftalık olarak yayımlanan “Açık Mimarlık” programını; Medyascope’ta ise “Şehir Hepimizin” programını (İstanbul Hepimizin Platformu ile birlikte) hazırlayıp sunuyor.