Salonların Mimari ve Akustik Açıdan Tasarım Süreçleri

Doç. Dr. Mustafa Kavraz tarafından hazırlanan “Salonların Mimari ve Akustik Açıdan Tasarım Süreçleri” adlı kitap, Gece Kitaplığı tarafından yayınlandı.

Salonların günümüzde farklı amaçlarla yaygın şekilde uygulama alanı  bulduğu dikkate alındığında, tasarımcıların salonların hem mimari özellikleri hem de  akustik ve gürültü kontrolü gereksinimi açısından bilgilenmeye ihtiyaçları oldukları kaçınılmaz. “Salonların Mimari ve Akustik Açıdan Tasarım Süreçleri” başlıklı kitabın, bu konularda tasarımcılara bir rehber olması hedefleniyor.