Riverside Akademi ve Epigrafi Müzesi

Mimari Tasarım

Tanghua Architect & Associates

Tasarım Yöneticisi

Tang Hua

Tasarım Ekibi

Tang Hua, Wang Tianhao, Shao Peng, Zeng Jie, Zhao Yuli, Li Pengfei, Xiong Zinan, Shi Nan, Wu Lijun, Wu Jie.

Proje Yeri

Çin Halk Cumhuriyeti

İşveren

Guangdong Dongshao Investment& Development Co., Ltd.

Alan

2.724 m²

Tamamlanma Tarihi

2017

Fotoğraflar

Zhang Chao Studio

Tanghua Architect & Associates tarafından tasarlanan Riverside Akademi ve Epigrafi Müzesi’nde yemyeşil bitki örtüsünü ve topografyayı korumak için, çevreye müdahaleyi mümkün olan en az düzeyde tutan bir tasarım yaklaşımı sergilenmiş.

Riverside Akademi ve Epigrafi Müzesi, doğa dostu kalkınma konseptini benimsemiş bir kent olan, Guangdong eyaletine bağlı Shaoguan’ın güneybatısındaki Guanshao City’de yer alıyor. Bu konseptte kentin doğal kaynak sularını, balık havuzlarını, ormanları, akarsuları, sulak alanları ve diğer doğal unsurları korumak ve yenilik odaklı bir platform oluşturmak amaçlanıyor. Riverside Akademi, bu kültürel peyzaj içerisinde önemli bir rol oynuyor. Nehir kıyısında yer alan ve mükemmel bir manzaraya bakan yapı, Tianziling Dağı’nın eteklerinde yer alıyor. Projede, yemyeşil bitki örtüsünü ve topografyayı korumak için, çevreye müdahaleyi mümkün olan en az düzeyde tutan bir tasarım yaklaşımı sergilenmiş. Bunun için kıyı şeridi ile orman arasında seçilen iki nokta, kıyıya dik olarak yapı hacmiyle birleştirilmiş.

Böylece yapı, doğaya zarar vermeden ormanda yetişip kıyıya uzanan bir bitki gibi araziye yerleşmiş. Mimari katmanlar oluşturularak farklı birimler üst üste bindirilmiş. Yapının güney tarafı tuğla duvarlardan ve basamaklardan oluşuyor, kuzey tarafı ise tamamiyle manzaraya açık. Bu da mimariyi daha okunabilir hale getirmiş.

Yapıda yer alan atriyum, sanki binanın ortasından oyularak oluşturulmuş gibi, dışarıdan manzaranın bir uzantısı gibi görünüyor, hattâ sanki iç mekânla dış mekân arasında bağlantı kurmak için yapılmış gibi duruyor. Atriyum, sanal mekân, peyzaj ve fiziksel mekânı kendi bünyesinde birleştiriyor. Gömülü avlu ise bu mekânsal tamamlayıcılığı daha da güçlendiriyor. Tasarımda kullanılan farklı malzemeler de bu tamamlayıcılığı güçlendirme eğiliminde. Örneğin tuğla ve beton, iki farklı malzeme, cephede birbiriyle bağlantı kuruyor ve yumuşak bir şekilde birbiri içine geçiyor. Buna ek olarak, cephesi nehre bakan yapı, daha ince görünmek için kademeli olarak daralacak şekilde tasarlanmış. Tasarım, yapı hacmini daha da zayıflatıyor ve ayrıca mimariyi doğal çevre ile uyumlu hale getiriyor.