Qintai Sanat Müzesi

Mimari Tasarım
Atelier Deshaus

Tasarım Ekibi
Liu Yichun, Chen Yu, Wang Longhai, Hu Chenchen, Chen Hao, Shen Wen, Chen Chihhan, Tang Yun, Zhang Xiaoqi, Wu Wenchao, Deng Rui, Liu Xin, Pang Zirui, Wang Jiawen, Cao Ye

Proje Yeri
Wuhan, Çin

İşveren
Wuhan City Construction Group Co., Ltd.

Yüklenici
China Construction Third Engineering Bureau Group Co.,Ltd.

Mühendislik
AND Office

Tamamlanma Tarihi
2021

Toplam İnşaat Alanı
 33.600 m2

Fotoğraflar
Tian Fangfang, Su Shengliang

Atelier Deshaus, Moon Gölü’nün güney kıyısındaki kentsel alanı yeniden tanımlayan Qintai Sanat Müzesi projesinde, topoğrafyaya referans vererek dinamik kamusal mekanlar sunuyor.

Qintai Sanat Müzesi, inşası planlanan Wuhan Kütüphanesi ve Drama Merkezi ile etkileşime girecek bir meydan tanımlıyor. Meydandan kafeye ve çatıdaki terasa bağlanan rampalar, müze kapandıktan sonra da çalışarak yapının kentle ilişkisini güçlendiriyor. Müze girişi ve kültürel mekanlar ise içe doğru kavislenen cephenin meydana dönük tarafına konumlandırılmış.

Qintai Sanat Müzesi, Wuhan’ın Hanyang bölgesindeki Moon Gölü’nün kenarında, güneydeki Meizi Tepesi’ne yöneliyor. Yapıda, göl yüzeyine temas eden kütlenin ağırlığını azaltmak için, sergi alanlarının bir kısmı yer altına alınmış. Göl yönünde kıvrılarak ilerleyen çatı yüzeyleri, şehre dönen tarafta yükselerek kentin organik cephelerine uyum sağlamış.

Kıvrımlı çatı, topoğrafik konturları takip ederek terasın basamaklarını oluşturuyor. Basamakların rıhtları gümüş gri metal yüzeylerle, baskıçlar ise beyaz taşlarla ve alçak bitki örtüsüyle detaylandırılmış, dolambaçlı ahşap deck ile kaplanmış. Kamusal kullanıma açık çatı, Moon Gölü’ne, müze sergi alanlarının çıkışlarına, halk eğitim alanına, sanat mağazasına, kafeye ve diğer mekanlara bağlanıyor. Müzenin sergi mekanlarından bağımsız bu alanları sayesinde kullanıcıların faaliyetleri çatıdaki kıvrımlı yüzeyin bir parçası haline geliyor.

Ana sergi salonu, çatı manzarası ile çağdaş, modern, klasik sanat sergilerine ve bağımsız sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sergi alanındaki esnek kullanıma uygun sergi duvarları, değiştirilebilir yüzeyler sunarken ziyaretçilerin sirkülasyonu da özgür bırakılıyor. Duvarlar kıvrımlı çatının taşıyıcıları haline gelerek sergi alanlarını bağımsız olarak erişilebilir ya da birbirine bağlanabilir kılıyor.